Uudised

Intensiivne tootmine hoiab kaevureid ja energeetikuid ka suvel stabiilselt töös

Eesti Energia teise kvartali elektri- ja õlitoodang aastavõrdluses kasvas. Intensiivne tootmine tähendab stabiilset töökoormust ka suvisel perioodil nii Eesti Energia kaevuritele, energeetikutele kui ka õlitootmises hõivatud keemikutele.

Teise kvartaliga tootis Eesti Energia 2,4 teravatt-tundi elektrit ehk 43% rohkem kui 2016. aasta teises kvartalis. Põlevkiviõli tootis kontsern kvartali jooksul 106 tuhat tonni ehk 87% rohkem kui sama perioodi jooksul aasta varem. Põlevkivi kaevandati teise kvartali jooksul 3,4 miljonit tonni, mis on 50% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Põlevkivi tarbimine kontserni kõigis tootmisvõimsustes moodustas teises kvartalis aga 3,6 miljonit tonni. Lisaks kõrgetele tootmismahtudele on positiivne trend täheldatav ka finantstulemustes – teise kvartali jooksul teenis energeetikaettevõte 13 miljonit eurot puhaskasumit, aga esimese poolaasta jooksul kokku 61 miljonit eurot ehk 77% rohkem kui aasta eest.

„Tulemused näitavad, et põlevkivitööstus on energiaturgudel konkurentsivõimeline ja meie toodang on nõutud. Ka suvekuudel on kõik tootmis- ja veovõimekused koormatud maksimaalselt, püüame hoida ühtlast töökoormust ning seetõttu saame tagada ka stabiilse tööhõive,” kõneles Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur. „Kõigi tootmisvõimsuste ühtlaselt töös hoidmine avaldab positiivset mõju ka tootmiskuludele,” lisas Puur.

„Elektri keskmine turuhind eelmise aastaga võrreldes oluliselt ei muutunud, küll aga paranes märgatavalt põlevkiviõli turuhind. Ka süsihappegaasi kvoodi hind oli teises kvartalis energiatootja jaoks soodsam kui aasta varem. Nende tegurite koosmõjul kasvasid oluliselt nii elektri kui ka põlevkiviõli tootmine,“ sõnas Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila lisades, et põlevkivienergeetika konkurentsivõime kasvule on positiivselt mõjunud ka ressursitasude sidumine õli maailmaturu hinnaga. „Paindlik maksusüsteem võimaldab tööstusel raskemad ajad üle elada ja töökohad säilitada ning kõrgemate turuhindade korral tagab riigile ka suurema maksutulu,“ selgitas Avila.

Eesti Energias töötab ligikaudu 5800 inimest, neist 74% Ida-Virumaal.