Uudised

Narva karjääris katsetati drooni

Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Kaevandused kuuluvas Narva karjääris katsetati hiljuti kaevandamismahtude hindamiseks ja sammuvate ekskavaatorite visuaalseks kontrolliks drooni. Esimesed katsed kinnitasid, et seadmetel on põlevkivi kaevandamise operatiivsuse ja efektiivsuse tõstmisel perspektiivi .

Kaasaegsete tehniliste seadmete kasutuselevõtt ja tehnoloogiate arendamine tõhustavad põlevkivi kaevandamisega seotud tootmisprotsesse, mis omakorda mõjutab põlevkivi omahinda ja kokkuvõttes Eesti Energia konkurentsivõimet. „Lisaks droonidega tehtud äsjastele katsetele on Enefit Kaevandustes tehtud ja plaanis ka edaspidi rida tootmise digitaliseerimisele suunatud projekte, mis protsesse efektiivsemaks muudavad. Näiteks võtsime Estonia kaevanduses hiljuti kasutusele mobiilside. Põlevkivi tarnega tegelevas Enefit Kaevanduste logistikaüksuses käib praegu kütuse kvaliteeti reaalajas mõõtvate seadmete juurutamine,“ märkis Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur.

/-/doc/8457332/news/mehitamata_ohusoiduk_narva_karjaaris_800x500.jpg

Droonide eeliseks on kiire ligipääs varjatud aladele ja raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, mis annab operatiivselt tootmise planeerimiseks vajalikku informatsiooni. Koostöös partneritega katsetati Enefit Kaevanduste sammuva ekskavaatori 90-meetrise noole seisukorra kontrolliks ja kaevevälja mõõdistamiseks erinevaid droone.

„Katseid võib pidada edukateks – saadud andmed on piisavalt täpsed ja ülevaatlikud ning aitavad oluliselt aega säästa. Droonide kasutuselevõtt põlevkivitööstuses on huvitav ja perspektiivikas suund. Samas peab arvestama, et nende kasutamine sõltub ilmaoludest ja hetkel puudub seadusandlik regulatsioon saadud andmete kasutamiseks kaevandamismahtude deklareerimisel“, selgitas Enefit Kaevanduste peamarkšeider Allan Viil. Viili sõnul mehitamata õhusõidukite katsetused jätkuvad.

Narva karjäär tootis 2016. aastal 5 mln tonni põlevkivi, mis moodustab Enefit Kaevanduste põlevkivitoodangust ligikaudu 38%. Narva karjäär annab tööd ligi 700 inimesele.