Uudised

Uue auditikomitee liikme määramine

Eesti Energia nõukogu määras Eesti Energia auditikomitee uueks liikmeks Mait Palts’i. Auditikomiteel on nüüd kokku neli liiget.

Mait Palts on Kaubandus- ja tööstuskoja peadirektor alates 2011. aastast. Ta on varasemalt olnud sama organisatsiooni poliitikakujundamise- ja õigusosakonna juhataja ning jurist. Lisaks juhatuse ja nõukogu liikme positsioonidele erinevates teistes organisatsioonides, on Mait Palts SA Kutsekoda nõukogu esimees, Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse juhatuse esimees ja Riigikaitse Edendamise SA juhatuse esimees. Mait Palts’il on magistrikraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist.