Uudised

Eesti Energia auditikomitee liikmeks sai Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juht Mait Palts

Eesti Energia nõukogu nimetas kontserni auditikomitee liikmeks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi. Auditikomitee roll on olla nõukogu nõustajaks eeskätt finantsküsimustes ja riskijuhtimises.

„Auditikomiteesse kuulub kolm nõukogu liiget, kes on väga tugevad valdkondlikud eksperdid. Lisaks pidasime oluliseks kaasata täiendavat ressurssi ja kompetentsi ka väljastpoolt nõukogu,“ selgitab Eesti Energia nõukogu esimees Väino Kaldoja uue liikme värbamist.

Kaldjoja sõnul muudavad Mait Paltsi kogemus, kompetents ja teadmised Eesti Energia auditikomitee veelgi tugevamaks: „Hindan kõrgelt tema pikaajalist töökogemust erinevate ettevõtlusvaldkonda puudutavate probleemide lahendamisel Kaubandus-Tööstuskojas.“

Mait Palts kuulub mitmete asutuste juhtorganitesse. Ta on SA Kutsekoja nõukogu esimees, Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse juhatuse liige ja Eesti Konjuktuuriinstituudi nõukogu esimees. Mait Paltsil on Tartu Ülikoolist õigusteaduste magistrikraad.

Eesti Energia auditkomiteesse kuuluvad lisaks nõukogu liikmed Danel Tuusis ja Ants Pauls ning komiteed juhtiv Kaie Karniol. Auditikomitee liikmed määrab Eesti Energia nõukogu kolmeks aastaks, komitee on 4-liikmeline.