Uudised

Enefit Kaevanduste mäepäästesalk: 70 aastat olulist tööd

Täna, 30. mail tähistas Enefit Kaevanduste mäepäästesalk, mille ülesandeks on kaevandusõnnetuste ennetamine ja likvideerimine, oma 70. sünnipäeva .

Enefit Kaevanduste mäepäästesalga ajalugu ulatub tagasi 1947. aastasse kui 24. mail anti välja salga käskkiri nr. 1, mida loetakse mäepäästesalga sünnipäevaks. Mäepäästesalga peamiseks ülesandeks on tuleohutuse tagamine maa all ja maa peal, ohutusõppe korraldamine ning hingamisaparaatides töötamist nõudvate tehniliste tööde teostamine.

/-/doc/8457332/news/800x500/maepaastesalk_800x500.JPG

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur tõdes, et mäepäästjate roll on kõik need 70 aastat olnud palju olulisem kui vaid konkreetsete avariide likvideerimine. „Suur osa mäepäästjate tööst on ohtlikke situatsioonide ennetamine, suunates tootmist juhtivate inimeste tähelepanu kitsaskohtadele. Seega saab mäepäästjate rolli hinnata mitte ainult lahendatud hädaolukordade alusel vaid ka ohtlike olukordade ennetamise ja puudumise põhjal“, sõnas Ahti Puur.

Ta rõhutas mäepäästjate unikaalset kogemust. „Mäepäästjad omavad teadmisi ja oskusi, mida teistel päästjatel ei ole, kuna mäepäästjad lisaks päästetöö alastele teadmistele omavad teadmisi ka mäendusest. See on hädavajalik kriitilises olukorras õigete otsuste langetamiseks, sest maa all on iga eksimus mitmekordse kaaluga“, lisas Ahti.

Enefit Kaevanduste mäepäästesalk asub Estonia kaevanduses ja tema koosseisu kuulub 28 liiget, kes on varustatud mäenduses kasutatavate spetsiaalsete päästevahendite ja -seadmetega. Enefit Kaevanduste mäepäästesalka kuuluvad vastava ettevalmistuse saanud vähemalt kolmeaastase päästetöö kogemusega mäepäästesalga komandör, komandöri abid, jaokomandörid ja ettevõttes kinnitatud õppekava järgi koolitatud respiraatortöölised ehk mäepäästjad.

Enefit Kaevanduste mäepäästjadosutavad mäepääste teenuseid ka ettevõttest väljapoole, kuna tegemist on Eestis unikaalse üksusega.