Uudised

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Solutions toodab metallkonstruktsioonid Inglismaa elektrijaamale

Enefit Solutions asus hiljuti valmistama õhu- ja gaasikanaleid Inglismaal Middlesbrough linna lähistel asuva biokütusel töötava elektrijaama jaoks.

Elektrijaama ehituse käigus projekteerib, toodab ja transpordib Enefit Solutions Inglismaale üle 800 tonni metallkonstruktsioone – õhu- ja gaasikanaleid ning muid lisaseadmeid. Enefit Solutions on projekti kaasatud läbi rahvusvahelise tehnoloogiakonsortsiumi Amec Foster Wheeler, mis osaleb Inglismaa ühe suurima biokütusel töötava elektrijaama (Tees Renewable Energy Plant) ehituses.

/-/doc/8457332/news/800x500/Enefit_Solutions_tootmine_800x500.jpg

„Suuremahulistest rahvusvahelistest projektidest osavõtt kinnitab ühest küljest töötajate pädevust ja ettevõtte usaldusväärsust, teisest küljest annab see meile lisakogemust ja -kompetentsi,“ sõnas Enefit Solutions’i juhatuse esimees Ott Licht. „Projekti kõik etapid, alustades projekteerimisest 3D mudelite baasil ja lõpetades logistika korraldamisega, teostame oma jõududega. Esimesed tooted saadetakse Inglismaale alanud mais,“ kinnitas Licht.

Koostööprojekt Enefit Solutions’i ja Amec Foster Wheeler’i vahel kestab järgmise aasta keskpaigani. Enefit Solutions’i jaoks on metallkonstruktsioonide kogukaalu arvestades tegemist samas suurusjärgus projektiga, kui hiljutine Äänekoski projekt Soomes, kus Enefit Solutions valmistas biomassitehase jaoks etteandeseadmed.

Biokütusel töötava Tees’i elektrijaama projekteeritud võimsuseks on 299 MW. Arendajaks on MGT Power tütarettevõte MGT Teesside. Elektrijaama maksumus on ligikaudu 650 mln inglise naela ehk ca 770 mln eurot. Elektrijaama ehitus algas käesoleva aasta alguses ning käikulaskmine on planeeritud 2020. aasta alguseks. Elektrijaama hakkab opereerima Soome riigile kuuluv energiaettevõtte Fortum.

Eesti Energia kontsernis on Enefit Solutions elektrijaamade ja õlitehaste tehnoloogialahenduste peamine arendaja, valmistaja ja hooldaja. Enefit Solutions’i tootmisvõimekuse optimaalseks realiseerimiseks osaletakse ka välisprojektides. Varasemalt on ettevõte tööstusseadmeid tootnud mitmel pool Skandinaavias, Lääne-Euroopas, aga ka Aasias ja Ameerikas asuvatele klientidele.