Uudised

Estonia kaevandus saab mobiilside

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Kaevanduste Estonia kaevandusse paigaldatakse mobiilsideks vajalikud seadmed, et parandada tööohutust ja tõhustada kaevandamisprotsesse. Mobiilside kaevanduses käivitatakse käesoleva aasta suvel ja seda saab kasutada igal pool, kus teostatakse kaevetöid.

„Tänasel päeval määrab digitaliseerimine ja telekommunikatsiooni lahenduste kasutuselevõtt ka tööstusettevõtte konkurentsivõimelisuse, mille tugevdamine on Eesti Energia üks eesmärke. Olukord energeetikasektoris on viimase paari aastaga kardinaalselt muutunud ning nutikate efektiivsust tõstvate lahenduste otsimiseks alustasime 2015. aastal Eesti Energias tööstuse digitaliseerimise programmiga,“ rääkis Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur.

/-/doc/8457332/news/800x500/kaevur_800x500.jpg

Puuri sõnul on mobiilside viimisel maa alla mitu positiivset efekti. „See aitab kaasa tehnoloogiliste protsesside operatiivsemale juhtimisele Estonia kaevanduses ja tõstab tööohutuse taset. Mobiilside abil saab kiirelt kätte informatsiooni tööde käigust ja mahtudest, maa-aluste ladude seisust, võimalikest riketest ning personali ja tehnika asukohast,” selgitas Ahti Puur.

Valgusoptilise kaabli kogupikkusega 45 km ehitab välja Eesti Energia tütarettevõte Enefit Solutions, kes tegi tööde teostamiseks korraldatud riigihankel parima pakkumise. Töödega alustati märtsis. Projekti järgmistel etappidel paigaldab Ericsson Eesti antennivõrgu ja Telia Eesti tugijaamad. Märtsi lõpus kuulutati välja ka sideseadmete toitepunktide paigaldamise hange.

Telia Eesti raadiovõrgu ja transmissiooni osakonna juhataja Ermo Polma kinnitas, et kaevandusse loodava mobiilside lahenduse näol on tegu Eesti mastaabis ainulaadse projektiga. „Alustasime testimist 2015. aastal ja katsete tulemused olid niivõrd head, et lubavad täna kogu kaevandusala hõlmava süsteemi välja ehitada. Lisaks kõne- ja andmeside pakkumisele on lahendatud ka tööohutuse seisukohalt väga oluline töötajate ja tehnika positsioneerimine,“ lisas Polma.

Projekti kogumaksumus on ligikaudu 150 000 eurot. Et maa-alune side oleks tagatud igal hetkel, jäetakse kaevandusse alles seni aastaid kasutusel olnud analoogtelefoniside.