Uudised

Mahepõllumajandus alustas Enefixi põlevkivituhast tehtud mullaparendaja katsetustega

Selle aasta alguses sõlmisid Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda ja Eesti Energia kokkulepe põletatud põlevkivist mullaparendaja Enefix katsetamiseks mahepõllumajanduses.

Eesti Energia kütuste portfellihaldur Lauri Laanemäe sõnul on Eesti Energia koostöös Eesti Maaülikooli ja suurtalu pidajatega põhjalikult uurinud põlevkivituha mõju mullale. „Uuringu tulemused kinnitasid, et tänu aluselisele koostisele neutraliseerib põlevkivituhk kiirelt mulla happelisuse taset ning tõstab samaaegselt mulla viljakust, mis aitab taimedel pinnasest toiteelemente omastada. Lisaks sellele sisaldab põlevkivituhk ka rikkalikult kasvupinnasele ja taimekultuurile vajalikke mineraale ning on loodussõbralik materjal ehk teisisõnu- tootmisprotsessis toimub puhta loodusliku mineraalse kivimi (põlevkivi) kuumutamine ligikaudu 1 400 kraadi juures ning suitsugaasidest separeeritakse välja kaltsiumirikas tolmjas materjal. Kuna põletusprotsessi ei suunata jäätmeid ega muid kõrvalisi komponente-aineid, pole Enefix mullaparendajas ka kõrget raskemetallide sisaldust (nt. plii ja kaadmium), mida võib esineda lubimaterjalides, mis pärinevad jäätmeid või jäätmekütust põletavatest tootmistest. Enefix mullaparendaja on hea valik põllumehele, kes lisaks kiirele neutraliseerimisvõimele ja taimetoiteelementide sisaldusele, hindab ka mullaparendaja loodussõbralikust, “ selgitas Laanemäe.

/-/doc/8457332/news/800x500/enefix_mullaparendaja.jpg

Eesti mahetootjaid ühendava organisatsiooni Mahetootjate nõu- ja jõukoda juhatuse liige Margus Ess näeb põlevkivituhast Enefix mullaparendajal perspektiivi ja võimalusi mahepõllumajanduses. „Mahepõllumajanduses säilitatakse ja parandatakse mullaviljakust orgaaniliste väetiste abil. Enefixi looduslik päritolu, väga rikkalik mineraalainete sisaldus ning aluseline koostis, mis neutraliseerib mulla happelisuse taset, teevad mullaparendajast vajaliku ja sobiliku toote ka mahepõllumajanduses tegutsevatele ettevõtete jaoks,“ sõnas Margus Ess.

Vastavalt sõlmitud kokkuleppele katsetakse Enefix tooteid 15 ha suurusel tavamaal, kus alates 10. aprillist hakatakse järgima maheviljeluse nõudeid. „Jaanuari alguses oli valitud maatükil kasutatud ligi 54 tonni Enefix mullaparendajat. Järgmistel perioodidel jälgime ning analüüsime Enefixi mõju mullale ja selle vastavuse mahepõllumajanduse normidele. Heade tulemuste korral võib saada põlevkivituhast mullaparendaja kasutamisest mahepõllumajanduses levinud praktika,“ ütles Margus Ess.

Põlevkivist elektri tootmisel eraldab Eesti Energia suitsugaasidest kõrge kaltsiumisisaldusega lendtuha, mis on keskkonnale ohutu ja sobilik kasutamiseks muldade lupjamiseks. Põlevkivituhka on Eesti põldudel kasutatud alates 1960ndatest aastatest. Eesti Energia alustas eelmisel aastal Enefixi kaubamärgi all põlevkivituhast mullaparendaja hulgimüüki põllumajandus- ja aiandusettevõtetele. Viimase kahe aasta jooksul on Enefix toodete müük suurenenud ligi neli korda. Põlevkivituha senisest suurem taaskasutamine aitab suurendada põlevkivist saadavat väärtust ning kasutada energia tootmisel tekkivaid kõrvalsaadusi efektiivselt ja keskkonnasäästlikult. Infot Enefix mullaparendaja kohta on võimalik leida aadressilt www.enefix.eu.