Uudised

Eesti Energia rajas Vaivara valda välisõhu seirejaama

Eesti Energia ja Keskkonnainvesteeringute keskuse koostöös Vaivara valda rajatud välisõhu kvaliteedi püsiseirejaam ühendati Eesti üleriigilisse seirejaamade online-võrgustiku, mis võimaldab teha selgemaid järeldusi piirkonna välisõhu kvaliteedi kohta.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Ida-Virumaa esindaja Bruno Uustali sõnul annab uus püsiseirejaam võimaluse jälgida ja analüüsida piirkonnas asuva suurtööstuse mõju piirkonna välisõhu kvaliteedile. „Jaamast saadav info on oluline nii inimeste tervise kui ka laiemalt keskkonnaseisundi hindamiseks. Kuna jaam edastab andmeid reaalajas, on muutused kohe näha, ning vajadusel saab kiirelt reageerida,“ ütles Bruno Uustal.

Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Tõnu Aas ütles, et kuigi seirejaam ise lõhnaheiteid ei mõjuta, annab see olulist informatsiooni nendega tegelemiseks. „Jaama mõõteandmed annavad informatsiooni otsusteks, milliseid meetmeteid on vaja lisaks juba tehtud töödele tehaste ümbruskonnas lõhnahäiringute vähendamiseks teha,“ märkis Tõnu Aas. Rääkides ettevõtte lõhnaaine vähendamise tegevuskavast mainis Aas, et lisaks piirkonnas seire tõhustamisele on tänavu eesmärgiks õlitehase Enefit 140 seadmete leektorude rekonstrueerimine ja uue kaasaegse valmistoodangu mahuti rajamine. Hiljuti sai moderniseeritud põlevkivi ning soojuskandja etteande plokk. „Kõik need meetmed vähendavad oluliselt võimalike lõhnavate ainete välisõhku sattumist,“ selgitas Aas. Põlevkiviõli ja energia tootmine Enefit Energiatootmises vastab kõikidele praegustele keskkonnanõutele.

Aasta kestnud projekti käigus Auvere-Vaivara vahelisele alale paigaldatud välisõhu kvaliteedi püsiseirejaam mõõdab mitme komponendi sisaldust välisõhus, sh vääveldioksiidi, benseeni ja vesiniksulfiidi. Lisaks sellele mõõdab seirejaam tuule suunda, kiirust, õhuniiskust ja temperatuuri, mis samuti annab väärtusliku informatsiooni edaspidiseks õhukvaliteedi juhtimiseks. Projekti eelarve on 221 304 eurot, millest 50% ehk 110 652 eurot moodustas Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus. Üleriigilise seirejaamade võrgustiku andmetega saab tutvuda kodulehel www.ohuseire.ee.