Uudised

Eesti Energia käivitas Iru elektrijaama gaasil töötava koostootmisploki

Seoses jahenenud ilmadest tulenenud suurenenud soojusvajadusest käivitas Eesti Energia eile aasta aega reservis olnud gaasil töötava koostootmisploki.

„Kuna elektri turuhind ja samuti gaasi hind on praegu sobilikud ning Tallinna küttevõrgus on piisavalt soojuskoormust Iru gaasiploki jaoks, siis käivitasime Iru elektrijaama aasta aega reservis seisnud ploki,“ rääkis Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. „Energiaplokk toodab hetkel elektrit üle 80 megavatise võimsusega ning soojuslik võimsus on ligikaudu 200 megavatti,“ sõnas Pajo. Ta lisas, et Iru elektrijaama gaasil töötav koostootmisplokk töötab seni, kuni on piisavalt soojuskoormust ning energia hinnad on tootmiseks sobilikud.

Samuti töötavad täna Enefit Energiatootmise 10 põlevkivi kasutavat energiaplokki, üks plokk on rikke tõttu hoolduses. „Töötame kõigi enda elektrijaamadega vastu turuhinda. Kui 2015. aastal ja 2016. aasta esimesel poolel olid elektri turuhinnad madalad, siis alates 2016. aasta suvest on hinnad ja muud tingimused valdavalt olnud sobilikud põlevkiviplokkide täisvõimsusel tööks. Vaid nädalavahetustel ja pühade ajal, kui elektri turuhinnad langevad, oleme pidanud jaamasid alla koormama,“ ütles Raine Pajo. Kokku annavad Eesti Energia elektrijaamad täna tipuhetkedel elektrivõrku 1570 megavatise võimsusega elektrit. Eesti tarbimine on täna ligikaudu 1450 megavatti.

Elektri turuhind Nord Pool’i Eesti hinnapiirkonnas on täna 46,52 eurot megavatt-tunni kohta. Eesti ekspordib täna elektrit Soome tipuajal keskmiselt 200 MW ja Läti suunal keskmiselt 100 MW.

Lisaks Iru elektrijaama gaasiplokile on samas elektrijaamas aastaringselt töös kütusena segaolmejäätmeid kasutav elektri ja soojuse koostootmisplokk.

Eesti Energia elektritootmisportfelli kuuluvad 11 energiaplokki Enefit Energiatootmise elektrijaamades, sh uus ja kõige efektiivsem Auvere elektrijaam. Lisaks toodab Eesti Energia elektrit Enefit Energiatootmise Enefit280 õlitehases ning Enefit Taastuvenergia koostootmisjaamades Irus, Paides ja Valkas ning tuuleparkides ja hüdrojaamades.