Uudised

Eesti Energia: VKG-l jätkub põlevkivi enam kui 30 aastaks

Eesti Energia elektrijaamade ja õlitehaste põlevkivi kasutamise võimekus on suurem, kui ettevõttele eraldatud 15,01 miljoni tonnine põlevkivi kaevandamise aastamäär ning VKG väide, nagu ei jaguks neil piisavalt põlevkivi olemasolevate tootmisvõimsuste jaoks, pole tõene.

„Täna oleme olukorras, kus VKG-l jätkub põlevkivi enam kui 30 aastaks – Ojamaa kaevanduses 15 aastaks ja lisaks menetlusse võetud Sonda kaevandamisloa alusel veel täiendavaks 20 aastaks. Samal ajal ei ole Eesti Energial piisavalt kaevandamislubadega tagatud põlevkivivaru, et opereerida olemasolevaid tootmisseadmeid nende eluea lõpuni. Seega on VKG-l täna Eesti Energia ees selge eelis ja neil puudub alus väita, et tooraine ei ole nende olemasolevatele tootmisvõimsustele tagatud,“ rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Sutteri sõnul peaks turule pääsema efektiivsem väärindaja sõltumata ettevõtte omanikust või põlevkivi kasutusest ning kui kunagi peaks reaalselt põlevkivi nõudlus pakkumise ületama, võiks riik põlevkivi kaeveload võõrandada enampakkumise kaudu, et saada parim tulemus. „Oleme viimase viie aasta jooksul kasutanud 83% meile eraldatud põlevkivi aastasest kaevandamismäärast. Madalate turuhindade tõttu ei ole ükski põlevkiviettevõte täies mahus oma kaevandamismäära kasutanud, kuid teistel kaevandajatel on viie aasta keskmisena see näitaja oluliselt madalam. Näiteks VKG on kasutanud viie aasta jooksul enda aastamäärast 66%,“ rääkis Sutter.

  1. aastal otsustas valitsus põlevkivitööstuse keskkonna- ja ressursitasud siduda kütteõli maailmaturu hinnaga, samuti on elektri ja õli turuhinnad aasta teises pooles tõusnud. Tänu sellele suurendas Eesti Energia 2016. aasta teises pooles oluliselt elektrijaamade ja õlitehaste toodangut. Ettevõte prognoosib ka 2017. aasta esimeses pooles suuremat põlevkivi kasutust võrreldes varasema aastaga.