Uudised

Eesti Energia omandas Valka koostootmisjaama täisosaluse

Eesti Energia ostis Valka linnavalitsusele kuuluva 10% osaluse kohalikus energiaettevõttes Enefit Power&Heat Valka. Tehingu tulemusena kuulub nüüd Eesti Energiale 100% ettevõttest.

Eesti Energia taastuvenergia üksusi haldava Enefit Taastuvenergia juht Innar Kaasik ütles, et omandamise üheks eesmärgiks oli ettevõtete juhtimise ja struktuuri lihtsustamine kontsernis, mis tuleneb käesoleva aasta suvel uuendatud Eesti Energia strateegiast. „Tehingu tulemusena oleme Valka koostootmisjaama ainuomanikud, otsustasime osaluse omandada kuna Valka linnavalitsusel oli huvi enda vähemusosaluse müügiks,“ lausus Kaasik. Ta lisas, et tegemist on seni ainsa Eesti Energiale kuuluva tootmisettevõttega, mis asub Eestist väljaspool.

Eesti Energia omandas 2011. aasta jaanuaris Lätis soojusettevõttest Enefit Power&Heat Valka 90%. 2012. aastal rajas ettevõte Valka linna soojusega varustava bioküttel töötava koostootmisjaama. Uue koostootmisjaama väljaantavaks elektriliseks võimsuseks on 2,4 MW ning soojuslikuks võimsuseks 8 MW. Uue koostootmisjaama maksumus oli 10 miljonit eurot.

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Power&Heat Valka tootis 2012. aastani soojust Valkas biokütust ja kütteõli kasutavates katlamajades. Uue koostootmisjaama valmimisel jäid vanemad katlamajad reservi ja tipukoormuse rahuldamiseks.

  1. aastal tootis Valka koostootmisjaam müügiks 14 gigavatt-tundi elektrit ja 21 gigavatt-tundi soojust. 2016. aasta üheteistkümne kuuga on Valka koostootmisjaam tootnud sisuliselt sama palju energiat müügiks - 14 gigavatt-tundi elektrit ja 20 gigavatt-tundi soojust.

Eesti Energia omab kohalikke väikesemahulisi koostootmisjaamasid, sest see võimaldab pakkuda tarbijatele konkurentsivõimelise hinnaga soojust, hajutada ja mitmekesistada elektritootmist ning vähendada elektri ülekandekadusid. Valka koostootmisjaama tarbeks vajaliku biomassi hangib Eesti Energia lähipiirkonnas asuvatelt hakkepuitu tootvatelt ettevõtetelt.

Sarnast koostootmisjaama omab Eesti Energia ka Paides.