Uudised

Eesti Energia ostab suurenenud põlevkivivajaduse tõttu põlevkivi ka teistelt kaevandajatelt

Eesti Energia õlitehaste ja elektrijaamade suurenenud toodangust tuleneva täiendava põlevkivivajaduse katmiseks ostab Eesti Energia põlevkivi ka Kiviõli Keemiatööstuselt. Samuti on Eesti Energia uurinud põlevkivi ostu võimalust Viru Keemia Grupilt, saates viimasele sellekohase päringu.

Eesti Energial on Kiviõli Keemiatööstusega (KKT) kehtiv põlevkivi ostu-müügi leping. Eesti Energia ostis KKT-lt põlevkivi ka lõppeval 2016. aastal.

Käesoleva aasta kolmandas kvartalis suurenesid oluliselt Eesti Energia elektrijaamade ja õlitehaste toodangud. Juulist kuni septembri lõpuni tootsid Eesti Energia elektrijaamad 2,5 teravatt-tundi elektrienergiat. Sealjuures oli samal perioodil Eesti elektri netoeksport ca 1 teravatt-tundi. Eesti Energia õlitehaste toodang oli kolmandas kvartalis ligikaudu 86 tuhat tonni, sealjuures septembris püstitas energiafirma ühe kuu õli tootmise rekordi, tootes 38,4 tuhat tonni põlevkiviõli. Valdav osa Eestis toodetud põlevkiviõlist eksporditakse.

Eesti Energiale on riik eraldanud 15,01 mln tonnise põlevkivi kaevemahu aastamäära. Käesoleval aastal otsustas valitsus põlevkivitööstuse keskkonna- ja ressursitasud siduda lõpptoote maailmaturu hinnaga. Samuti on elektri ja õli turuhinnad aasta teises pooles kasvanud. See on aidanud Eesti Energial enda varadega paremini turule pääseda. Samuti on see tähendanud põlevkivi oluliselt suuremat kasutust 2016. aasta teises pooles. Prognoosi kohaselt on ka 2017. aasta alguses põlevkivi kasutus suurem, kui aasta varem.