Uudised

Eesti Energia võttis Narva karjääris kasutusele teise suuremahulise kopa

Novembris võttis Eesti Energia Narva karjääris kasutusele teise suurema mahuga kopa, jätkates aasta alguses alanud kaevandamise efektiivsuse tõstmisele suunatud projekti. Esimese suurema mahuga kopa katsetamine näitas, et sammuva ekskavaatori keskmine tootlikkus suurenes tunnis umbes 6,5% ja samal ajal vähenes elektrienergia erikulu orienteeruvalt 4,3% võrreldes näitajatega enne suuremahulise kopa kasutusele võtmist. Uued kopad on Baltikumi suurimad.

„Suurendatud mahuga kopad valmistas Eesti Energia koosseisu kuuluv ettevõte Enefit Solutions koostöös Narva karjääri spetsialistidega. Kergmetall sulamite kasutamine võimaldas suurendada kopa mahtu 2 kuupmeetri võrra - 15 kuupmeetrilt 17 kuupmeetrini, vähendades seejuures selle kaalu 3,5 tonni võrra. See andis võimaluse teostada kaevandamistöid senisest efektiivsemalt. Teise kopa valmistamisel arvestati ka esimese kopa ekspluatatsioonil saadud kogemust ja selle tulemusena viidi sisse muudatused kopa ja kinnitusseadme konstruktsioonidesse,“ rääkis Enefit Kaevandused juhatuse esimees Ahti Puur.

/-/doc/8457332/news/narva_karjaar_kopp.jpg

„Hiljuti karjääri saabunud teine kopp paigaldatakse sammuvale ekskavaatorile detsembris ja seda hakatakse kasutama keerulisemates geoloogilistes tingimustes. Järgmiseks aastaks on planeeritud suuremate koppade valmistamine ja paigaldamine kahele järgmisele sammuvale ekskavaatorile ning järk-järgult minnakse suuremate ja efektiivsemate koppade kasutamisele üle kõigil kümnel antud tüüpi sammuval ekskavaatoril, mida kasutatakse Narva karjääris,“ lisas Ahti Puur.

„Lisaks sellele jätkub karjääris sammuvate ekskavaatorite moderniseerimine, mis muudab ekskavaatorid töökindlamateks. Kapitaalse moderniseerimise käigus asendatakse ekskavaatori ajamite juhtimissüsteem täielikult kaasaegsega. Praeguseks on karjääris moderniseeritud juba viis ekskavaatorit üheteistkümnest,“ märkis Ahti Puur.

Sammuvate ekskavaatorite töö efektiivsuse suurendamine ja nende töökindluse tõhustamine on vajalikud meetmed selleks, et hoida põlevkivi omahinda konkurentsivõimelisel tasemel, millest omakorda sõltub ka lõpp-produktide – elektri ja õli omahind.