Uudised

Eesti Energia ja GE allkirjastasid Auvere elektrijaama puudutava kokkuleppe

Enefit Energiatootmine AS (Eesti Energia Grupi 100% tütarettevõtja) ja GE (sh Alstom Estonia AS, GE Power Sp.z o.o ja Alstom Power Systems) allkirjastasid 3.novembril 2016 uut Auvere elektrijaama puudutava kokkuleppe. GE pidi elektrijaama Eesti Energiale üle andma 2015.aasta novembris, kuid üleandmine on edasi lükkunud, kuna elektrijaam ei vasta täielikult heitmete piirnormidele.

Kokkuleppe järgi maksab GE Eesti Energiale elektrijaama üleandmise hilinemisest tulenevalt 66 miljonit eurot leppetrahvi. See leppetrahv katab perioodi 2015. aasta novembrist kuni 2016. aasta novembrini. Leppetrahv makstakse Eesti Energiale kokkulepitud maksegraafiku alusel ja viimane osamakse laekub järgmise aasta juulis. Pooled on kokku leppinud ka metoodikas, mille alusel toimub võimaliku lisanduva leppetrahvi arvestamine. Praeguse prognoosi kohaselt peaks probleemid heitmete piirnormidega lahendatama 2017.aasta oktoobri lõpuks. Selle ajani töötab elektrijaam võimsustel, mille puhul on elektrijaam heitmete piirnormidega kooskõlas.

Auvere elektrijaam on keehvkihttehnoloogial töötav 300 MW elektrijaam, mida ehitab võtmed kätte lepingu (nn EPC leping) alusel GE (endine Alstom). Elektrijaam suudab kütusena kasutada põlevkivi kõrval kuni 50% biomassi ja seetõttu vähendada ka CO2 emissioone. Elektrijaama eelarvestatud maksumus on 638 miljonit eurot.