Uudised

Eesti Energia suurendab põlevkivigaasi kasutamise võimekust Eesti elektrijaamas

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Energiatootmine allkirjastas eile Amec Foster Wheeleriga lepingu Eesti elektrijaama 8. ploki keevkihtkatla ümberehituseks, et suurendada ploki põlevkivigaasi kasutamise võimekust elektri tootmiseks ja vähendada elektritootmise keskkonnamõju.

„Põlevkivist õli tootmisel tekib lisaks õlile kõrge kütteväärtusega gaas, millest saab toota elektrit. Täna põletatakse põlevkivigaasi väikeses mahus kõigis Eesti elektrijaama kateldes. Tulevikus põletame peaaegu kogu tekkiva gaasi suurima kasuteguriga tootmisseadmetes – Auvere elektrijaamas ja Eesti elektrijaama ümberehitatud plokis. Nii saame tulevikus gaasist rohkem elektrit toota, kasutame põlevkivis peituvat energiat maksimaalselt ja vähendame sellega elektritootmise keskkonnamõju,“ rääkis Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Kuna investeering vähendab elektritootmise keskkonnamõjusid, taotles Enefit Energiatootmine Keskkonnaministeeriumilt luba asendada ettevõtte makstavat saastetasu osaliselt investeeringutega ploki ümberehitusse. „Sel nädalal Keskkonnaministeeriumiga saavutatud leppe kohaselt võtame kohustuse vähendada Eesti elektrijaama 8. plokis tekkiva lend- ja koldetuha hulka vähemalt 15% ja toota samast hulgast põlevkivigaasist vähemalt 40 GWh täiendavat elektrit. Leping võimaldab meil kolme aasta jooksul asendada 8. plokis tekkivate tuhajäätmete kõrvaldamise tasusid kuni 6,5 miljoni euro ulatuses. Kui suureks saastetasude asendamise mahud tegelikult kujunevad, sõltub ümberehitatud plokis toodetava elektri ja tekkivate tuhajäätmete mahtudest,“ lisas Vals.

Ümberehituse maksumus on 15 miljonit eurot. Hankel osales kolm rahvusvahelist ettevõtet, kelle hulgast kuulutati võitjaks rahvusvaheline projekteerimis- ja ehitusettevõte Amec Foster Wheeler. Amec Foster Wheeleril on pikaajaline kogemus põlevkivitööstuse valdkonnas, muuhulgas on nad koostöös Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikooliga arendanud põlevkivitehnoloogiaid, samuti on ettevõte ehitanud Eesti elektrijaama 8. ploki kaks keevkihtkatelt ja Balti elektrijaama 11. ploki kaks keevkihtkatelt. Ettevõte tegutseb rohkem kui 55 riigis üle maailma. Elektritootmise keskkonnamõjusid vähendav ümberehitus peaks valmima 2018. aastaks.