Uudised

Eesti Energia otsib uusi ideid Euroopa suurimal rohetehnoloogia ideede võistlusel ClimateLaunchpad

Eesti Energia spetsialistid on hindamas sel nädalavahetusel Tallinnas toimuval Euroopa suurimal rohetehnoloogia ideede võistlusel ClimateLaunchpad esitatavaid projekte ning otsivad neid ideid, mida saaks energeetikakontsernis ellu kutsuda konkurentsivõime kasvatamiseks. Eesti Energia on ka konkursi üks toetajatest.

“Eesti Energia arenguplaanid käivad käsikäes Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega, iga meie uus kasutusele võetav tehnoloogia on eelkäijast suurema efektiivsuse ning üha väiksema keskkonnamõjuga. 2020. aastaks plaanime kasvatada alternatiivsetel, sh taastuvenergiaallikatel, põhinevat tootmist kuni 40%-ni kogu tootmismahust. Uute võimalike tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt võib omada tulevikus selletaoliste eesmärkide saavutamisel võtmetähtsust, seega rohetehnoloogia iduettevõtete toetamine peaks kindlasti olema osa sellest paketist, mis aitab neid ambitsioonikaid eesmärke saavutada,” ütles Eesti Energia partnersuhete juht Kadi Steinberg. "Oleme loonud Eesti Energias ideede kogumiseks ja hindamiseks protsessi, mis toimib ärivõimaluste arendamise inkubaatori põhimõttel. Meil on hea meel, et ClimateLaunchpad võistlus toimub Eestis, see annab meile võimaluse hinnata projekte koha peal ning otsida neid ideid, millel võiks meie ettevõttes olla kasvupotentsiaali", lisas Steinberg.

Eesti Energia osales juba augustis žüriiliikmena ürituse Eesti finalistide valikul ning on samas rollis hindamas ideid käesoleval nädalavahetusel toimuvas lõppvoorus.

Euroopa suurim rohetehnoloogia ideede võistlus ClimateLaunchpad on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi jätkusuutliku majanduskasvu toetamiseks suunatud programmi Climate-KIC algatus. Võistlus on suunatud rohetehnoloogia iduettevõtete arendamisele, sealhulgas on eesmärgiks pakkuda üle-Euroopalist nähtavust ning viia nad kokku investoritega, et neist parimad saavutaksid võimalikult laiapõhjalise kasvu. Võistlusest võtab tänavu osa kuni 90 erinevat uut ideed üle Euroopa.