Uudised

Eesti Energia katsetab vanadest rehvidest õli tootmist

Eesti Energia valmistub läbi viima katseid vanadest rehvidest õli tootmiseks ning kuulutas välja hanke 1000 tonni purustatud rehvide ostmiseks.

„Eestis tekib täna ligikaudu 10 000 tonni kasutatud rehve aastas, mis on jäätmemajanduse seisukohalt lahendust vajav suur probleem. Samal ajal on rehvid hea toormaterjal õli tootmiseks. Kui Eesti Energia õlitehases läbiviidavad katsed on edukad ja oleme veendunud, et rehvihakke lisamine põlevkivile ei suurenda õhuheitmeid ega mõjuta toodangu kvaliteeti, siis tekib meil tulevikus võimalus kasutada kõik Eestis tekkivad vanad rehvid õli tootmiseks. See oleks Eesti jaoks jätkusuutlik ja pikaajaline lahendus vanade rehvide taaskasutamiseks,“ rääkis Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Varasemalt on rehvidest õli tootmist katsetatud nii Tallinna Tehnikaülikooli laborseadmel kui ka Eesti Energia Enefit140 õlitehases. „Varasemad katsed on olnud julgustavad, muudatusi toote kvaliteedis ja õhuheitmetes ei ole täheldatud. Kindluse saamiseks testime nüüd tööstuslikus koguses rehvidest õli tootmist lisades põlevkivile kuni 10% purustatud vanu rehve,“ kirjeldas Vals. Katseteks vajaliku rehvihakke ostuks kuulutas Eesti Energia sel nädalal välja hanke.

Katsed viiakse läbi Enefit140 õlitehases käesoleva aasta lõpus pärast testide läbiviimiseks vajalike keskkonnalubade saamist.