Uudised

Eesti Energia sai loa Narva allmaakaevanduse rajamiseks

Keskkonnaministeerium kiitis heaks Narva karjääri muudetud kaevandamisloa, mis võimaldab Eesti Energial võtta 2019. aastast kasutusele allmaatehnoloogia. Kasutusele võetav efektiivne ja keskkonnahoidlik kombainkaevandamise tehnoloogia vähendab põlevkivi allmaakaevandamisel tekkivaid kadusid ja kaevandamisega seonduvaid keskkonnamõjusid.

„Kombainkaevandamine vähendab põlevkivi kadusid 5-10 protsendile. Seni oleme allmaakaevandustes kasutanud kamberkaevandamise meetodit, kus jätame 22-35 protsenti põlevkivist maa alla maapinda toestama. Kombainkaevandamise puhul kaevandatud alal maapind langatatakse ja saame maa alt seetõttu rohkem põlevkivi kätte. See on suur võit nii maavarade säästliku kasutamise seisukohast kui majanduslikult, kuna suurendab põlevkivist elektri ja õli tootmise konkurentsivõimet,“ rääkis Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Lisaks põlevkivi säästlikumale kasutamisele vähendab allmaakaevandamine kombainkaevandamise tehnoloogia abil ka keskkonnamõjusid. „Kombainkaevandamine säilitab puutumatuna senise taimestiku ja maastiku üldilme,” lisas Vals.

Keskkonnaministeerium kinnitas sel nädalal Narva karjääri kaevandamislubade muutmise otsuse, millega ühendatakse kehtivate kaevandamislubade aastamäärad, lubatakse lisaks avakaevandamisele võtta kasutusele kombainkaevandamise tehnoloogia ja pikendatakse kaevandamislubasid 10 aasta võrra. Eelnevalt kooskõlastas Narva karjääri kaevandamisloa muutmise ka Kaitseministeerium.