Uudised

Rahvusvahelised eksperdid arutlevad põlevkivituha kasutusvõimaluste üle teedeehituses

Täna toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents, kus arutletakse põlevkivituha kasutusvõimaluste üle teedeehituses. Eesti Energia Narva Elektrijaamades toodetud põlevkivituhast valminud kahe teelõigu pilootprojekti tulemused kinnitasid, et põlevkivituhk sobib kasutamiseks teede ehitamisel.

"Viisime aastatel 2012 – 2016 läbi pilootprojekti, mille käigus rajasime Narva-Mustajõe ja Simuna-Vaiatu teelõigud, kasutades teedeehituses ühe materjalina põlevkivituhka. Läbiviidud tehniline ja keskkonnamonitooring kinnitasid, et mõlemal põlevkivituhast rajatud katselõigul on head tugevuse ja teekandevõime näitajad. Samuti ei täheldatud teelõikude kandvate kihtide lagunemist tulenevalt tuha kasutamisest ning ei kaasnenud ka negatiivset mõju keskkonnale," võttis katsetuste tulemused kokku Eesti Energia poolne projektijuht Arina Koroljova. "Pilootprojekti tulemused näitasid, et põlevkivituhk sobib oma heade stabiliseerivate ja siduvate omaduste tõttu kasutamiseks ka tsemendi aseainena teede kiht- ja mass-stabiliseerimiseks. Põlevkivituhale laiemate kasutusvõimaluste leidmisel saame põlevkivist kätte rohkem väärtust, mis on üks Eesti Energia peamisi eesmärke," lisas Koroljova.

Projekti esimeses etapis kasutati tuhka asfaldialuse stabiliseerimiskihi rajamiseks Narva-Mustajõe teelõigul pikkusega 1,6 km. Projekti teise etapina rajati 900-meetrine Simuna-Vaiatu teelõik, kus põlevkivituhka kasutati turbakihi mass-stabiliseerimiseks.

Rahvusvaheline OSAMAT konverents keskendub muuhulgas põlevkivituha kui teedeehituseks sobiliku materjali kasutusvõimalustele ja -perspektiividele, sealhulgas ka keskkonnaohutuse tagamise aspektidele. Lisaks tutvustatakse Soome, Rootsi ja Saksamaa kogemusi erinevate tuhkade kasutamisel.

Pilootprojekt viidi ellu aastatel 2010-2016. OSAMAT projekti osapooled on Eesti Energia, Nordecon, Ramboll ja Maanteeamet. Projekti maksumus on 2,4 miljonit eurot ning seda toetab Euroopa Liidu keskkonnaprojektide kaasrahastamise programm LIFE+.