Uudised

Tutvu presidendilt tunnustuse saanud elektriku Risto Pooliga!

23. veebruaril jagas president Toomas Hendrik Ilves välja 99 riiklikku autasu Eestile osutatud teenete eest. Teiste seas sai Kotkaristi raudristi ka meie elektritööde osakonna elektrik Risto Pool, keda tunnustatati aktiivse tegevuse eest Kaitseliidus. 21 aastat Eesti Energia lõunapiirkonnas töötanud Risto leiab, et nii mitmeski kohas kattuvad Kaitseliidu töö põhimõtted tema igapäevatööga, kus tal tuleb elektrikuna kiirelt reageerida ja kriisiolukordadele lahendusi leida.

Kuidas on Sinu tegemised seotud Kaitseliiduga?

Olen Kaitseliidus aktiivselt tegutsenud 22 aastat. Kaitseliidu sõjafunktsioonis on minu rolliks olla rühmavanem ning rahuaja funktsioonis olen juhatuse liige ja väljaõppe pealik Tartumaa üksuses. Minu roll väljaõppe pealikuna tähendab seda, et organiseerin oma üksuse 160 mehele väljaõpet. See tähendab, et minu korraldada, juhendada ja vastutada on kõik vajalik alates aastaplaani koostamisest kuni õppuste läbiviimiseni. Käin tänaseni jätkuvalt Kevadtormil, teen üritusi ka noorkotkastele, löön kaasa meie maleva üritustel ja värbamistegevustes.

Mulle meeldib, et Kaitseliit on nagu üks suur sõpruskond, mistõttu käin ka ise suure hulga inimestega sealt tihedalt läbi. Kui püüda selgitada, miks peaks Kaitseliitu tulema, siis esmalt tunnen, et iga eesti mees peab olema Kaitseliidus – see on justkui kohustus oma isamaa ees. Kui mina 1994. aastal liitu astusin, oli minu ja teiste meeste peamine motivatsioon kaitsta isamaad keerulistel aegadel ja see motivatsioon on säilinud meil tänase päevani. Samas võib öelda, et tänapäeval on paljud noored astunud Kaitseliitu ka seetõttu, et hoida meie õppuste kaasabil head füüsilist vormi või avardada oma silmaringi militaarteemadel.

Kuidas uudis presidendi tunnustusest Sinuni jõudis?

Minu jaoks oli see täielik üllatus - ma ei teadnud sellest midagi! Olime Eesti Energia elektritööde meeskonnaga Raplas seminaril ja järsku läks mu telefon „punaseks“ – tuli suur kõnede laviin ja ma ei saanud kohe arugi, mis toimub. Loomulikult on selline tunnustus meeldiv! Nüüdseks olen saanud uskumatult palju õnnitlusi – nii Facebooki, telefoni kui ka meilide teel. Ja neid õnnitlusi on tulnud kõigilt – alates Kaitseväe juhatajast kuni kollektiivkirjadeni Võrumaa ja Virumaa malevlastelt. Olen püüdnud teha oma tööd nii, et minu juhendatavatel meestel oleks kõik hästi – usun, et selle tunnustuse näol tuligi see kõik mulle tagasi.

Missuguste emotsioonidega läksid auraha vastu võtma?

Mõtlesin endamisi, et juhul, kui president peaks küsima, kuidas Kaitseliidul läheb, saan öelda, et läheb väga hästi. Kaitseliit on just nii tugev, kui tugev on Eesti riik. Oleme järjest kasvanud ning suurendanud ka oma professionaalsust. Kui veel 1994. aastal alustasime omadel jõududel kogutud vahenditega, siis tänaseks on meil varustus ning ka professionaalsed juhid – sellele aitab kaasa ohvitseride rotatsioon Kaitseliidu ja Kaitseväe vahel. Meie tugevusest annab tunnustust ka näiteks see, et Kevadtormil oleme kasvanud kaitsejõududele võrdväärseks partneriks.

/-/doc/8457332/news/elektrik_risto_pool2.jpg

President Toomas Hendrik Ilves Risto Poolile Kotkaristi raudristi üle andmas. Foto: Andres Putting/Vabariigi Presidendi Kantsele.

Kas Kaitseliidu tegevus sarnaneb kuidagi ka Sinu igapäevatööga elektrikuna?

Tegelikult on nende vahel isegi mitmeid paralleele. Ka elektritööde planeerimine ja läbiviimine on oluliselt lihtsam, kui oled sõjaväelise taustaga. Organiseerimisvõime ja käsuliin, mida on tarvis elektritöödes, toimib ju sarnaselt ka eraelus ja Kaitseliidu töös – nii näiteks annavad meie eruohvitserid vahest isegi firmajuhtidele juhtimiskoolitusi.

Samuti sarnanevad mitmed põhimõtted – näiteks see, kuidas kiiresti reageerida ja kriisiolukordi lahendada. Nii Kaitseliidus kui ka elektritöid tehes ja käiduteenust osutades on tarvis küsimuste lahendamiseks konstruktiivseid arutelusid pidada, et koostöös parimaid lahendusi leida. Ka koostööd peab oskama – nii nagu Kaitseliidu töös, nii tuleb mul ka oma igapäevatöös teistele kolleegidele abiks olla. Samas pole see keeruline, sest õhkkond meie meeskonnas on hea ja koostöö sujub!

Soovime Eesti Energia poolt Ristole palju õnne uhke tunnustuse puhul!

/-/doc/8457332/news/elektrik_risto_pool.jpg

Meie elektrik Risto Pool tööpostil.