Uudised

Auvere elektrijaama juhtimine läks üle Eesti Energiale

Eesti Energia andis General Electric'ule üle Auvere elektrijaama niinimetatud functional test sertifikaadi, mis tähendab, et Eesti Energia alustab elektrijaama juhtijana töökindluse katseid. Eesti Energia võtab Auvere elektrijaama ehitajalt üle esimese kvartali lõpus, pärast testide edukat lõppu.

"Auvere elektrijaam on Eesti Energia kõige efektiivsem elektritootmisplokk. Tegemist on parima teadaoleva tehnoloogiaga ja jaam pääseb tänu suuremale efektiivsusele ka rohkematel tundidel elektriturule kui meie vanemad energiaplokid. Enne lõpliku üleandmisakti allkirjastamist ja garantiiperioodi algust tuleb meil veel läbi viia elektrijaama töökindluse testid, kus katsetame jaama opereerimist erinevatel töörežiimidel ja kütustega," selgitas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

"Põhikütusena kasutab jaam põlevkivi, mida on kuni 50% ulatuses võimalik asendada biokütustega. Valitsuskabinet otsustas sel nädalal, et Eesti peaks aktiivselt osalema Euroopa Liidu taastuvenergia ühisturul, mis tähendab, et Auvere elektrijaamas võiks toota taastuvenergiat teistele liikmesriikidele. See oleks Eestile makromajanduslikult kasulik, sest ei põhjusta Eesti elektritarbijatele mingeid täiendavaid kulusid, küll aga võimaldab luua uusi töökohti nii energia- kui metsasektoris ja teenida riigile ekspordilt täiendavat maksu- ja dividenditulu," lisas Sutter.

Auvere elektrijaama töökindluse testid kestavad esialgse plaani kohaselt neli nädalat. Pärast nende edukat lõpetamist jätkuvad võrgu- ja efektiivsustestid. Kõikide planeeritud katsetuste õnnestumise korral allkirjastatakse ehitajaga üleandmisakt ja garantiilepingud eeldatavalt käesoleva aasta esimeses kvartalis.

Auvere elektrijaam ühendati elektrivõrguga eelmise aasta 2. mail, pärast seda on jaam perioodiliselt elektrit tootnud. Tänaseni on jaam töös olnud 2706 tundi ning tootnud 548,5 gigavatt-tundi elektrit. Kaasaegsel keevkihttehnoloogial toimiv jaam on võrreldes tolmpõletustehnoloogial töötavate elektrijaamadega keskkonnasäästlikum ja ligi kolmandiku võrra efektiivsem. Elektrijaama planeeritud maksimaalne aastane netotoodang on ca 2200 gigavatt-tundi, mis on ligi neljandik Eesti elektritarbimisest.

Auvere elektrijaama ehitab General Electric (General Electric ostis Alstomile kuuluva elektritootmise üksuse eelmise aasta lõpus) „võtmed kätte“ ehituslepingu alusel. Uue elektrijaama valmimisse on panustanud ka Eesti Energia kontserni kuuluvad ettevõtted. Näiteks ehitas Eesti Energia Tehnoloogiatööstus jaamale põlevkivi ja biokütuse etteande süsteemi, mis oli projekteeritud koostöös Eesti Energia Kaevandustega, ning tuhaärastuse süsteemi. Investeering Auvere elektrijaama ehitusse moodustas 638 miljonit eurot.