Uudised

Eesti Energia tuuleenergia toodang kasvas 14%

Lõppeval aastal tootis Eesti Energia neljas tuulepargis kokku rekordilise koguse ehk üle 220 gigavatt-tunni tuuleenergiat.

Eesti Energia taastuvenergia juht Innar Kaasik ütles, et tuuleenergia toodangu kasvu on soosinud head tuuleolud 2015. aastal. „Hea toodangu juures on soodsa tuule kõrval sama tähtis korralik tuulegeneraatorite hooldamine ja opereerimine, mis on aidanud kõvema tuule ka suuremaks elektrienergia toodanguks muuta,“ lisas Kaasik. Elektrisüsteemihaldur Elering on teatanud, et käesoleval aastal toodetakse Eestis kõigi tootjate poolt kokku suurem kogus tuuleenergiat, kui kunagi varem ehk üle 700 gigavatt-tunni.

Eesti Energia tootis lõppeval aastal Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuuleparkides kokku ca 223 gigavatt-tundi tuuleenergiat, millest piisab 90 000 keskmise tarbimisega kodumajapidamisele aastaks ajaks. 2014. aastal tootis Eesti Energia enda tuuleparkides kokku 195 ja aasta varem 200 gigavatt-tundi elektrit. Eesti Energial on hetkel kokku 44 tuulikut koguvõimsusega 111 megavatti, mis teeb ettevõttest Baltikumi ühe suurema tuuleenergia tootja.

Innar Kaasiku sõnul jätkab Eesti Energia oma tootmisportfelli mitmekesistamist, otsides uusi taastuvenergia tootmise võimalusi. „Lisaks tuuleenergiale toodame taastuvatest allikatest energiat Paide ja Valka efektiivsetes koostootmisjaamades ning Linnamäe ja Keila-Joa hüdroelektrijaamades. Narva elektrijaamade rekonstrueeritud energiaplokkides ja Auvere elektrijaamas on samuti võimalik toota taastuvenergiat kuni 50% ulatuses, kasutades põlevkivi kõrval biomassi," rääkis Kaasik ning lisas, et kokku on Eesti Energial võimekus toota ligikaudu 3 teravatt-tundi taastuvelektrit aastas, mis on lähedane poolele Eesti aastasele elektritarbimisele.

Hüdro- ja koostootmisjaamades tootis Eesti Energia 2015. aastal kokku ligikaudu 25 gigavatt-tundi elektrienergiat, mida on 15% rohkem kui aasta varem. Lisaks toodeti Paide ja Valka koostootmisjaamades ka üle 63 gigavatt-tunni soojust.