Uudised

Eesti Energia vähendab järgmisel aastal Narva karjääris töötajate arvu

2016. aasta jooksul väheneb Eesti Energia Narva karjääri koosseis ligi 150 töötaja võrra. Ümberkorraldused on vajalikud tulenevalt madalatest hindadest energiaturgudel, millele ei prognoosita kiiret taastumist ning mis nõuavad Eesti Energialt üha suuremat efektiivsust.

Eesti Energia on lõppeval aastal tõhustanud tööprotsesse, võtnud kasutusele efektiivsemaid tootmismeetodeid ning vähendanud kogu kontserni kulusid. "Ligi 70% kontserni tuludest tuleb konkurentsiturgudelt ja täna tuleb toime tulla keerukamates oludes kui ajal, mil Eesti Energia oli elektritootmise monopol ning õlitootmist mõjutav maailmaturu naftahind oli kaks korda kõrgem. Võrreldes 2014. aastaga on tänavu 10 kuu elektri keskmine hind langenud ligi 20% ja nafta maailmaturu hind ligi 40%,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige ja kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola.

Kui Narva karjääris 45 aastat tagasi töid alustati, tuli põlevkivi kättesaamiseks eemaldada maksimaalselt 10 meetri paksune katend. Tänaseks on karjääris piirkondi, kus põlevkivi asub pea 30-meetrise katendi all. Paksema katendi eemaldamine on kulukam. „Jätkame Narva karjääris põlevkivi kaevandamist aladel, kus põlevkivipealne katend on õhem ja kaevandamine seeläbi kuluefektiivsem. Paksema katendiga alad konserveeritakse, et väljata sealt põlevkivi tulevikus allmaameetodil,“ selgitab Andres Vainola. Ümberkorralduste tulemusel lahkub ettevõttest 2016. aastal koondamise tõttu ligi 150 inimest.

Käesoleva aasta suvel toimusid ümberkorraldused ka Estonia allmaakaevanduses, mil alustati ettevalmistusi efektiivse kamberlaava kaevandusmeetodi juurutamiseks. Kamberlaava võetakse kasutusele 2016. aasta jaanuaris. Ümberkorralduste tulemusena oli algselt ette nähtud koondada Estonias 200 töökohta, tegelikkuses lahkus suvise koondamise käigus Estoniast 114 töötajat.

„Kulude kontrollile ja efektiivsuskohtade leidmisele oleme keskendunud kogu kontsernis, nii tootmis- kui tugiüksustes. Oleme suutnud kogu organisatsoonis kulusid ligi 10% vähendada,“ märgib Vainola.

  1. aasta põlevkivikasutus peegeldab Eesti Energia strateegiat, mis keskendub efektiivsele õli ja elektri koostootmisele. Enefit280 õlitehases on õli ja elektri koostootmisel kasutatud põlevkivi kogus eelmise aastaga võrreldes kokku pea neli korda suurenenud ning järgmisel aastal kasvab see veelgi. Põlevkivi kasutamine elektrijaamades otse elektri tootmiseks vähenes tänavu üheksa kuu jooksul ligi 26%.

Narva karjääri töö ümberkorralduste käigus teeb ettevõte igakülgset koostööd ametiühingute ja töötukassaga. Koostöös töötukassaga korraldatakse infotunde tööturu pakkumistest ja karjäärinõustamiseks. Sarnaselt suvel Estonia kaevanduses läbiviidud koondamisele, pakub Eesti Energia Kaevandused koondatavatele töötajatele kindlustunnet toetusfondi abil, kust on võimalik taotleda ettevõttepensioni ja ümberõppestipendiumit juhul, kui nad ei leia tööd töötuskindlustushüvitise maksmise perioodil.