Uudised

Eesti Energia Kaevanduste stipendiumi pälvisid tänavu kuus geotehnoloogia üliõpilast

Täna andis Eesti Energia Kaevandused viiele Tallinna Tehnikaülikooli geotehnoloogia magistriõppe ja ühele sama eriala bakalaureuseõppe tudengile üle stipendiumid. Tulevikus vajab Eesti Energia Kaevandused tööle peamiselt just insenertehniliste teadmistega noori, mistõttu motiveeribki ettevõte juba aastaid geotehnoloogia eriala õppureid omapoolse toetusega.

Eesti Energia peakontoris Tallinnas toimunud pidulikul üritusel tervitas stipendiaate Eesti Energia Kaevanduste juhatuse liige Veljo Aleksandrov, kes sõnas, et järelkasvu tagamine mäenduses on väga oluline. „Ettevõtte stabiilseks tööks ja arenguks on tarvis kompetentset ning erialaselt haritud meeskonda. Arvestades, et kaevanduste töötajaskonna keskmine vanus on üsna kõrge, on iga uus mäetöötaja, eelkõige haritud ja pädev noor spetsialist, meile suure väärtusega. Seetõttu oleme võtnud endale eesmärgiks motiveerida ja toetada järelkasvu. Stipendiumid on üks võimalus selleks,“ sõnas Veljo Aleksandrov.

Sellest, milliste põnevate väljakutsetega geotehnoloogid Eesti Energias kokku puutuvad, andis ülevaate Eesti Energia rakendusgeoloog Hardi Aosaar. Fookuses olid eelkõige kaevandamisega seotud arendusprojektid nii kodu- kui ka välismaal. „Eesti Energia geoloogide käes on rida huvitavaid projekte ja nende elluviimiseks ongi vaja kogenud spetsialistide kõrvale noori ja innukaid tegijaid,“ kinnitas ka Hardi Aosaar.

Eesti Energia Kaevandustelt said stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid Kaspar Peebo, Liis Vähejaus, Kaidi Sulp, Stanislav Ignatovets ja Karl-Ricard Saks ning bakalaureuseõppe tudeng Roman Malõšev. Mitmeid neist on Eesti Energia Kaevandused stipendiumiga toetanud ka varem, mis annab tunnistust, et tegemist on tõepoolest pühendunud ja sihikindlate noortega, keda ettevõte tahab hoida.

Stipendiaat Stanislav Ignatovets juba töötab Estonia kaevanduses mäetööde projekteerijana ning samas jätkab ta õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli geotehnoloogia magistriõppes. “Mäendus on väga huvitav ja väljakutseid pakkuv eriala. Töö on mitmekesine ja igav kaevanduses ei hakka. Stipendium motiveerib edasi püüdlema ja annab kindlustunde, et olen valinud õige ja nõutud elukutse,” sõnas Stanislav Ignatovets.

Stipendiaat Kaspar Peebo valis geotehnoloogia eriala juba gümnaasiumis. „Õppisin reaalkallakuga Nõo Reaalgümnaasiumis ja olin kindel, et edasi lähen Tallinna Tehnikaülikooli insenerikutset omandama. 11. klassis sai välja valitud just geotehnoloogia eriala selle mitmekesisuse tõttu," sõnas Kaspar. Temal on juba läbitud mitu praktikat Eesti Energia Kaevandustes ja ka esimene töökogemus käes. „Mul pole kordagi olnud põhjust kahetseda, et just Eesti Energia Kaevandustega enda haridustee ja karjääri sidusin. Põlevkivitööstust ootab ees huvitavate projektide aeg. Arendusprojektid viivad põlevkivi kaevandamist ja ümbertöötlemist võimalikult efektiivsele tasemele, et tööstus areneks ka madalate õlihindade juures,“ ütles Kaspar Peebo põlevkivitööstuse perspektiivide kohta.

Mõlemad noormehed lisasid, et on Eesti Energia Kaevandustes kokku puutunud äärmiselt meeldivate ja toetavate inimestega.

Eesti Energia Kaevanduste stipendiumi suurus on 150 eurot kuus ja seda makstakse 10 korda õppeaasta vältel. TTÜ-st sirguvaid mäeinsenere toetab kaevandusettevõte juba alates 2005. aastast. 2016/2017 õppeaasta stipendiumi taotluste vastuvõtmine algab järgmisel suvel.