Uudised

Konkurentsiameti otsuse kohaselt on Eesti Energia põlevkivi müügihind olnud õiglane

Konkurentsiamet lõpetas järelevalvemenetluse ning leidis, et Eesti Energia poolt Viru Keemia Grupile müüdud põlevkivi hind on olnud õiglane ning Eesti Energia tegevuses puuduvad konkurentsiseaduse rikkumise tunnused.

Konkurentsiamet alustas Viru Keemia Grupi (VKG) taotluse alusel järelevalvemenetluse 28. märtsil 2014. aastal, kontrollimaks Eesti Energia Kaevanduste poolt VKG-le müüdava põlevkivi hinna vastavust konkurentsiseaduse nõuetele. Konkurentsiamet lõpetas käesoleval nädalal järelevalvemenetluse seoses konkurentsiseaduse rikkumise tunnuste puudumisega Eesti Energia tegevuses.

Eesti Energia Kaevandused ja VKG sõlmisid 2013. aasta juulis põlevkivi ostu-müügilepingu, kus VKG soovi kohaselt oli hind fikseeritud viieks aastaks. 2014. aasta märtsis esitas VKG konkurentsiametile taotluse järelevalvemenetluse alustamiseks, sest VKG hinnangul müüs Eesti Energia põlevkivi neile põhjendamatult kalli hinnaga. Konkurentsiameti tänane otsus lükkab need väited ümber.