Uudised

Kuidas saate elektrilepinguga seotud õigusi jagada?

Meie klienditeenindusse laekub sageli küsimusi selle kohta, kuidas saaksid ettevõttega seotud isikud või mitmed korteriühistu liikmed üheaegselt elektrilepinguga seotud infot vaadata ja toiminguid sooritada. Lihtne ja mugav viis nende küsimuste lahendamiseks on volituse vormistamine.

Volituse kaudu saavad mitmed ühe tarbimiskohaga seotud isikud elektrilepinguga ja selle tingimustega seotud infot näha, näitu teatada või tarbimisgraafikut analüüsida. Lisaks on võimalik määrata volitusel ära ka see, kui suured õigused volitus annab ja kas volitus kehtib ühe tarbimiskoha või kogu tarbimiskohtade grupi ulatuses.

Erinevad võimalused volitamiseks:

  • **Täisvolitus** – annab volituse saajale õiguse asjaajamiseks Eesti Energiaga kõigil teemadel ning Eesti Energia ja Elektrileviga seotud lepingute haldamisel. Volitus kehtib kõigis Eesti Energia ja Elektrilevi teeninduskanalites mitmesuguste tegevuste puhul (nt lepingute sõlmimine, muutmine, tarbimisinfo vaatamine, näitude teatamine jm).
  • **Piiratud volitus** – annab volituse saajale õiguse kindla tarbimiskoha elektrilepingu haldamiseks ja arvelduse korraldamiseks (soovi korral ka näiteks ainult arvelduse korraldamiseks). Tarbimiskohta omav ettevõte saab anda volituse isikule, kes on registreeritud Eesti Energia kliendiinfosüsteemis – seega tuleb volituse saajal end esmalt e-teeninduses kliendiks registreerida (ka siis, kui tal tarbimiskoht puudub).

Registreeruda saab e-teenindusse sisse logides

Elektriostuga seotud toimingute volitust saab vormistada mitut moodi:

  • [**e-teeninduses »**](https://www.energia.ee/et/volitused?showLogin=true&utm%5Fsource=newsletter&utm%5Fmedium=email&utm%5Fcontent=2%5Fpikk%5Fuudis%5Feteeninduses&utm%5Fcampaign=EE%5Finfokiri%5Fbusiness%5F2015%5F10)
  • **e-posti teel** Selleks tuleb volitajal täita ja allkirjastada digitaalselt [volikirja blankett (doc)](https://www.energia.ee/-/doc/8457332/pdf/services/info%5Fletterofauthorisation%5Feservice%5Fbusiness.doc?utm%5Fsource=newsletter&utm%5Fmedium=email&utm%5Fcontent=2%5Fpikk%5Fuudis%5Fvolikiri&utm%5Fcampaign=EE%5Finfokiri%5Fbusiness%5F2015%5F10) ning edastada meile aadressil [[email protected]](mailto:[email protected]).
  • **tavaposti teel** Kui volitajal puudub digiallkirja andmise võimalus, saab [volikirja blanketi (doc)](https://www.energia.ee/-/doc/8457332/pdf/services/info%5Fletterofauthorisation%5Feservice%5Fbusiness.doc?utm%5Fsource=newsletter&utm%5Fmedium=email&utm%5Fcontent=2%5Fpikk%5Fuudis%5Fvolikiri&utm%5Fcampaign=EE%5Finfokiri%5Fbusiness%5F2015%5F10) edastada allkirjastatult tavaposti teel aadressile Energiamüük, Lelle 22, Tallinn.

Ettevõte, kes pole varem Eesti Energia e-teenindust kasutanud

Ettevõttel, kes pole varem meie e-teenindust kasutanud, tuleb esmalt saata avaldus, et saaksime ettevõtte e-teeninduse kasutajaks registreerida. Avalduse saab esitada ettevõtte esindaja, kel on edasivolitamise õigus (näiteks on esindaja kantud ettevõtte äriregistri registrikaardile).

Avalduse võib saata digiallkirjaga e-posti aadressile või allkirjastatuna tavaposti teel. Pärast kasutajaks saamist saab ettevõtte või asutuse esindaja anda isikutele volitusi e-teeninduses toimingute tegemiseks.

Kas õigused on rohkematel isikutel kui tarvis?

E-teeninduse või klienditelefoni kaudu on alati võimalik kontrollida ka seda, kellele ettevõtte või korteriühistu elektritoimingute haldamiseks volitus on antud. Seega on võimalik ettevõttes elektrilepingute haldaja või korteriühistu juhatuse muutuse korral senised volitused lõpetada ja uutele isikutele õigused jagada.

Kui Teil tekib küsimusi volituse vormistamise kohta või teiste elektriostuga seotud teemadel, siis võtke ühendust meie klienditeenindusega aadressil või klienditelefonil 777 1545.