Uudised

Eesti Energia auditikomitee esinaiseks valiti Kaie Karniol

Eesti Energia nõukogu valis eile Eesti Energia auditikomitee esinaiseks senise auditikomitee liikme Kaie Karnioli. Senine auditikomitee esimees Kalle Palling kutsuti nõukogu poolt auditikomitee liikme kohalt tagasi. Komitee jätkab kolmeliikmelisena.

Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja Kaie Karniol on Eesti Energia auditikomitee liige alates 2013. aastast. Kaie Karniolil on kõrgharidus ärikorralduse alal. Ta on varasemalt juhtinud Riigikontrollis finantsauditi osakonda ning töötanud ka PricewaterhouseCoopers-is.

Auditikomiteesse kuuluvad lisaks Kaie Karniolile Meelis Virkebau ja Märt Vooglaid.

Eesti Energia auditikomitee peamine ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalveküsimustes. Komitee teeb järelevalvet raamatupidamise põhimõtetest juhindumise, finantseelarve ja -aruannete koostamise ja kinnitamise, välisauditi piisavuse ja tõhususe, sisekontrollisüsteemi asjakohasuse ja ettevõtte tegevuse seaduslikkuse üle.