Uudised

Narva elektrijaamad kuulutasid välja hanke põlevkivigaasi kasutamise suurendamiseks

Eesti Energia suurendab Eesti elektrijaama 8. plokis põletatava põlevkivigaasi võimekust seniselt 13 protsendilt 50 protsendini. Ümberehitus võimaldab kasutada õlitehastes toodetavat gaasi efektiivsemalt, vähendada keskkonnaheitmeid ja opereerida elektrijaamu paindlikumalt.

"Põlevkivigaasi on ligi 10 protsendi ulatuses võimalik kasutada kõigis meie elektrijaamades, kuid Eesti elektrijaama 8. plokk on esimene tootmisüksus, kus plaanime põlevkivigaasist nii suures mahus elektrit toota. Õlitoodangu suurenemisel kasvab ka toodetava gaasi kogus, seega tuleb meil juba täna tõsiselt uurida tehnoloogilisi lahendusi põlevkivigaasi ulatuslikumaks kasutamiseks ja leida sellele kõige efektiivsem rakendus,“ selgitas Margus Vals, Eesti Energia juhatuse liige projektide, tehnoloogia ja uue äri valdkonnas.

Eesti Energia Narva Elektrijaamad kuulutasid välja hanke, et leida Eesti elektrijaama 8. ploki rekonstrueerimise peatöövõtja. Pärast ümberehitusi võimaldab 8. plokk kasutada elektri tootmiseks lisaks põlevkivile kuni 50% ulatuses põlevkivigaasi. Hankelepingu eeldatav kestus on 1. jaanuar 2016 kuni 31. detsember 2018. Pakkumisi peatöövõtjaks kvalifitseerimiseks saab esitada 21. septembrini. „Võrreldes põlevkivi otsepõletamisega on põlevkiviõli tootmisel tekkiva gaasi põletamine elektri tootmiseks oluliselt väiksema keskkonnamõjuga. Suureneb ka põlevkivi kasutamise efektiivsus, tootes põlevkivist esmalt õli ning kasutades õli tootmisel tekkivat gaasi elektri tootmiseks, kahekordistame põlevkivist saadava energia koguse,“ rääkis Vals. Valsi sõnul aitab uudsel tehnoloogial põhinev õli, põlevkivigaasi ja elektri koostootmine täita riigi kui omaniku ootusi väärindada põlevkivi senisest paremini.

  1. plokk on Eesti elektrijaama kõige uuem tootmisüksus, kus on Foster Wheeleri poolt paigaldatud kaks keevkihtkatelt. Kokku tootis Eesti Energia möödunud aastal põlevkivigaasist 0,3 teravatt-tundi elektrienergiat, mis moodustas kontserni kogu elektritoodangust pea 3%.