Uudised

Eesti Energia uuendas 150 miljoni euro mahus likviidsuslaenulepinguid

Eesti Energia sõlmis kolm uut kahepoolset likviidsuslaenulepingut Nordea, Pohjola ja SEB-iga kogumahus 150 miljonit eurot. Uute laenude kestvus on viis aastat ning nende lõpptähtaeg on septembris 2018. Uusi likviidsuslaene kasutatakse eelkõige kontserni likviidsuspositsiooni parandamiseks ning krediidireitingu toetuseks.

Varasemalt sõlmis Eesti Energia viis kahepoolset likviidsuslaenulepingut septembris 2011 kolmeaastase kestvusega kogumahus 500 miljonit eurot. Kontserni investeeringukava elluviimine on vähendanud likviidsusvajadust ning varasemate laenulepingute vähendatud kogumaht oli 30. juuni 2013 seisuga 300 miljonit eurot. Varasemad laenulepingud tühistatakse septembris 2013 kuna nende lõpptähtajani jääb alla ühe aasta.

Laenulepingute uuendamine pikema tähtajaga näitab positiivset regionaalse pangandussektori olukorda ning vähendatud maht väljendab kontserni madalamaid investeeringuid lähiaastatel.