Uudised

Eesti Energia korraldab Narva Elektrijaamade ja Õlitööstuse hooldus- ja remonttöödele riigihanked

Eesti Energia ootab kõiki vastavat kompetentsi omavaid ettevõtteid hooldus- ja remonttööde riigihangetel osalema. Parimate pakkujatega sõlmitakse kolmeaastane leping. Hangete eeldatavaks kogumahuks on ligikaudu 30 miljonit eurot.

Narva Elektrijaamade juhatuse liige Tõnu Aas ütles, et hangete korraldamise eesmärgiks on leida konkurentsiolukorras parim partner hooldus- ja remonttööde tegemiseks. „Lisaks soovime avatud ja läbipaistvat protsessi, mis ühtlasi aitab kaasa ka ettevõtte efektiivsele toimimisele,“ märkis Aas. Käesolevast aastast on Eesti Energia kogu kontserni hankefunktsioonid koondanud kesksesse hankeüksusesse, planeerime ja korraldame hankeid tõhususe eesmärgil ühtsete põhimõtete järgi.

Hooldus- ja remonttööde tegemiseks Narva Elektrijaamades ja Õlitööstuses on praeguseks riigihanked välja kuulutatud. Ettevõtted saavad kvalifitseerimisdokumente esitada kõikidele hangetele korraga või igale hankele eraldi. Narva Elektrijaamade ja Õlitööstuse kütuse etteandesüsteemide seadmete elektri, automaatika ja mehhaanilise osa hoolduse ja remondi hankeid viivad läbi Eesti Energia Kaevandused.

Samuti on hanked välja kuulutatud Narva Elektrijaamade nii madal- kui kõrgepinge elektriseadmete, soojus- ja mõõteautomaatika, tuha eemalduse seadmete, soojustrasside ja maa-aluste kommunikatsioonide hooldus- ning remonttöödele. Neid hankeid viivad läbi Narva Elektrijaamad.

Parimate pakkujatega sõlmitakse leping kolmeks aastaks. Kõigi hangete eeldatavaks kogumahuks kolmeaastaseks lepinguperioodiks on ligi 30 miljonit eurot, täpsed mahud selguvad pärast lepingute sõlmimist.

Rohkem infot nimetatud riigihangete kohta leiab riigihangete registrist.