Uudised

Kontserni finantsstrateegia ülevaatuse tulemused

  1. aasta teises kvartalis on Eesti Energia analüüsinud kontserni finantsstrateegia muutust, mis arvestaks nii tänast atraktiivset intressikeskkonda kui ka piire, mille on omaniku ootustes kehtestanud kontserni ainuaktsionär. Ülevaatuse tulemusena on Eesti Energia oma uueks finantspoliitikaks seadnud eesmärgi hoida netovõlg / EBITDA suhtarvu allpool 3,5x taset. Suhtarv vastab omaniku poolt seatud netovõlg / EBITDA piirile.

Täiendav informatsioon: