Uudised

Eesti Energia sõlmis kolmeks aastaks uue kollektiivlepingu

Eesti Energia AS ja Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit sõlmisid uue kollektiivlepingu, mis kehtib varasema kahe asemel kolm aastat. Lepinguga on hõlmatud kokku ligi 900 töötajat.

Üldjoontes on uue lepinguga kehtestatud tingimused eelmise lepinguga võrreldes samad. Kollektiivlepingus on võrreldes töölepinguseadusega kokku lepitud soodsamad sätted näiteks tööaja ja puhkuse tingimuste ning töötajatele pakutavate soodustuste osas.

Kokku on Eesti Energia kontsernis erinevate ametühingutega sõlmitud kaheksa kollektiivlepingut.