Uudised

Eesti Energia ja omavalitsused jagasid andekatele noortele 5000 eurot

Täna toimus Kohtla Kaevanduspargis Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi üritus, mille käigus jagasid Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit välja stipendiumid 13 noorele.

Stipendiumeid üle andnud Eesti Energia Kaevanduste personalijuht Merike Sirendi ütles, et fondi poolt välja jagatud 5000 eurot pole mitte kulu, vaid vajalik investeering tulevikku. „Regiooni olulisima tööandjana tajume ka suurt ühiskondlikku vastutust. Noorte talentide toetamine on hea viis tagamaks, et Ida-Virumaa elujõulisus säilib ning piirkonnast kerkib esile üha uusi andeid, kelle saavutustest kuuleme ka edaspidi - seda nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel,“ rääkis Merike Sirendi. Lõpetuseks lisas ta, et soovib kõigile noortele julgust unistada ning sihikindlust oma ideede elluviimisel.

IVOL-i juhatuse liikme Etti Kagarovi sõnul oli noorim stipendiumisaaja seekord 8-aastane tüdruk, vanimad toetusesaajad aga kaks 19-aastast noormeest, kes kõik tegelevad spordiga. „Lisaks sportlastele oli meil hea meel toetada ka noort muusikut ning mitut teadushuvilist,“ lausus Kagarov. Etti Kagarov lisas, et ta tervitab kohalike omavalitsuste ning Eesti Energia koostööd ja loodab selle jätkumisele ka tulevikus.

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondile laekus kevadel 58 noore inimese taotlus toetuse saamiseks. Stipendiumeid taotlesid noored üle terve Ida-Virumaa. Neljaliikmeline fondi nõukogu, kuhu kuuluvad Eesti Energia ja kohalike omavalitsuste esindajad, valis taotlejate seast välja 13 noort, kelle huvitegevust otsustati stipendiumiga toetada.

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi kahel korral aastas, suve hakul ning enne jõule. Fondi suuruseks on 9000 eurot, millest 5000 panustab Eesti Energia ja 4000 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL).

Energiafond loodi 2013. aastal Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Energia poolt. Fondi eesmärk on toetada andekaid 7 - 19 aastasi noori nende huvitegevustes: näiteks teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arendamisel, huvialaga seotud vahendite soetamisel aga ka spordivõistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel osalemisel.