Uudised

Ärikliendi elektritarbimise kolm põhiküsimust

Igal kuul vastavad Eesti Energia klienditeenindajad keskmiselt 9000 pöördumisele, mis on seotud äriklientide elektritarbimisega. Kõige rohkem küsimusi tekitavad volituste, elektrilepingu ja elektritarbimise jälgimisega seotud teemad.

1. Kuidas volitada ettevõtte liikmeid elektriostuga seotud toiminguid tegema?

Volituse saate anda kõikide lepingute haldamiseks või tarbimiskohtade grupi haldamiseks.

Volituse saate anda isikule, kes on juba registreeritud Eesti Energia kliendiinfosüsteemis – seega, esmalt tuleb isikul end e-teeninduses kliendiks registreerida (ka siis, kui tal tarbimiskoht puudub). Registreeruda saab e-teenindusse sisse logides

Elektriostuga seotud toimingute volitust saab vormistada mitmel viisil:

  • [E-teeninduses »](https://www.energia.ee/et/volitused?showLogin=true&utm%5Fsource=newsletter&utm%5Fmedium=e-mail%20&utm%5Fcontent=2%5Fuudis%5Fvolitus&utm%5Fcampaign=EE%5Finfokiri%5Fbusiness%5F2015%5F5)
  • E-posti teel

Selleks tuleb volitajal täita ja allkirjastada digitaalselt volikirja blankett (doc) ning edastada meile aadressil .

  • Tavaposti teel Kui volitajal puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, saab blanketi edastada allkirjastatult tavaposti teel aadressile Lelle 22, Tallinn.
  • Ettevõttele, kes ei ole meie e-teenindust varem kasutanud Volituse vormistamiseks saatke meile esmalt avaldus, et saaksime ettevõtte e-teeninduse kasutajaks registreerida. Avalduse saab esitada ettevõtte esindaja, kel on edasivolitamise õigus, näiteks on esindaja kantud ettevõtte äriregistri registrikaardile. Avalduse võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile [[email protected]](mailto:[email protected]) või edastada allkirjastatuna tavaposti teel aadressile Lelle 22, Tallinn. Pärast kasutajaks saamist saab ettevõtte või asutuse esindaja anda isikutele volitusi e-teeninduses toimingute tegemiseks.

2. Kuidas saab kehtiva elektrilepingu tingimusi näha?

Elektrilepingu tingimusi on võimalik näha lihtsalt ja mugavalt e-teenindusse sisse logides (ID-kaardi või Mobiil-ID-ga).

Peale sisselogimist valige soovitud tarbimiskoht ning seejärel on Teil võimalik näha iga tarbimiskoha elektrilepingut. Selles vaates näete lepingu kehtivat perioodi, valitud paketti, sellega seotud tingimusi ja saate neid vajadusel muuta.

3. Kust oleks võimalik näha ettevõtte elektritarbimise ajalugu?

Oma elektritarbimise ajalooga saab iga ettevõte tutvuda tarbimisajaloo lehel, mida külastab igas kuus ligi 20 000 Eesti Energia klienti. Tarbimisajalugu kuvab tarbija viimaste aastate elektritarbimise graafikul kuupõhiselt, kauglugemisele üle viidud tarbija puhul aga ka tunnipõhiselt. Iga tarbimiskoha andmeid kirjeldab graafikul joon – ajatariifse arvesti olemasolul kuvatakse öö- ja päevatarbimist eraldi joontega.

Oma tarbimiskulude juhtimiseks on kasulik esmalt kulusid analüüsida. Tarbimisajalugu pakub elektritarbimise analüüsimiseks mitmeid kasulikke võimalusi – nii näiteks on võimalik oma tarbimist summeerida ning erinevaid tarbimisperioode omavahel võrrelda. Graafik toob välja muutused, mida võivad põhjustada näiteks elektritarbimise oluline kasv, aga ka rikkis seadmed või probleemid elektrivõrgus. Tarbimise analüüsimine muutub veelgi tulemuslikumaks, kui lisada tarbimise ajateljele erinevaid sündmusi ja märkida ära tegurid, mis võisid tarbimist mõjutada (nt uus energiasäästlik seade, äripinna lahtiolekuajad jne).

Äriklientidel on võimalik kasutada tarbimisgraafiku puhul ka kaalutud tarbimise funktsiooni, mis võimaldab jagada oma elektritarbimine läbi näiteks kasumi, käibe või toodetud kogusega. Nii on võimalik saada andmeid selle kohta, kui palju on kulunud elektrit näiteks ühe ühiku tootmiseks ja kuidas on see kulu ajas muutunud.

Kui Teil on ettevõtte elektritarbimisega seotud küsimusi, millele te praegu vastust ei saanud, võtke ühendust meie klienditeenindusega aadressil või klienditelefonil 777 1545.