Uudised

Protsessimuutus suurendas kaevandamise aastatoodangut 908 tuhande tonni võrra

Protsessimuutus suurendas kaevandamise aastatoodangut 908 tuhande tonni võrra

Eesti Energia põlevkivipäeval tutvustati põlevkivi kaevandamise tõhustamiseks Narva karjääris ja Estonia kaevanduses rakendatavaid muutusi, tänu millele on kaevandamise aastatoodangu kogumaht oluliselt suurem. Narva karjääris tõusis tänu uuendusele toodangumaht 2014. aastal 908 tuhande tonni võrra.

Narva karjääris on alates 2014. aasta suvest kasutatud kahes kaevandustranšees samaaegselt kahte massiivset ekskavaatorit. „Seni on karjääri igas tranšees korraga töötanud vaid üks sammuv ekskavaator ehk draglain. Möödunud aastal tulid meie insenerid aga välja tehnoloogilise lahendusega, mis võimaldab töötada ühes tranšees kahel draglainil korraga. See tõstab põlevkivitoodangu ööpäevast mahtu ühest tranšeest 60-70 protsenti,“ räägib Eesti Energia juhatuse liige Andres Vainola. Järk-järguliselt viiakse samale meetodile üle kogu pealmaakaevandamine.

„Uuendused ootavad eest ka Estonia kaevandust. 2016. aastal alustame seal kaevevälja kirdeservas kamberlaava meetodil kaevandamist. Selles piirkonnas on 4,45 mln tonni põlevkivi, mis väljatakse ligikaudu 5 aasta jooksul. Kamberlaava süsteemi kasutamine loob Estonia kaevandusele eelduse täiendavaks toodanguks,“ selgitab Vainola.

Nii Narva karjääris kui Estonia kaevanduses rakendatavad tehnoloogiad on ellu kutsutud põlevkivinõudluse rahuldamiseks.