Uudised

Narva elektrijaamad said Narva soojusvõrgu ainuomanikuks

Narva linnavalitsus müüs Eesti Energia Narva Elektrijaamadele seni linnale kuulunud 34% osaluse Narva Soojusvõrgus.

Narva elektrijaamad varustavad Narva linna kaugküttevõrgu kaudu soojuse ja kuuma veega. „Narva elektrijaamad on suurimaid soojusenergiatootjaid Eestis. Kokku varustavad jaamad soojusega ligi 63 000 Narva elanikku ja ümberkaudseid ettevõtteid. Tänu sellele, et Narva külje all asub suur Balti põlevkivielektrijaam, on Narvas sooja hind teiste piirkondadega võrreldes märkimisväärselt odavam,” ütles Eesti Energia Narva Elektrijaamade juhatuse liige Tõnu Aas. Ta lisas, et soojusvõrkude korrashoid eeldab üsna mahukaid investeeringuid.

„Viimase kuue aasta jooksul on soojusvõrke renoveeritud 1,7 miljoni euro eest. Selle tulemusel on Narva soojakaod ühed väiksemad. Ma olen veendunud, et kui kõik aktsiad on ühe omaniku kätes, on lihtsam ka vajalikke investeerimisotsuseid teha," lisas Aas.

AS Narva Soojusvõrk, mis haldab üht Eesti pikimat 75-kilomeetrist kaugküttevõrku, kuulub tänasest 100% Eesti Energia Narva Elektrijaamadele. Tehingu hinnaks kujunes enampakkumise käigus 1,19 miljonit eurot. Narva Soojusvõrgu 2013. aasta käive ulatus ligi 11 miljoni euroni. Kui konkurentsiameti kooskõlastatud Eesti keskmine soojuse piirhind on 56,30 eurot/MWh, siis Narva Soojusvõrgu piirhind on sellest oluliselt madalam 33,54 eurot/MWh.

Narva linn saab vajaliku soojusenergia 2004. aastal renoveeritud Balti elektrijaama 11. energiaplokist, mis töötab kaasaegseimal keevkiht-tehnoloogial ja kus saab kütusena kasutada põlevkivi kõrval ka biomassi.