Uudised

Energiafond jagas andekatele Ida-Virumaa noortele stipendiume

Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafond toetas regioonis elavate noorte huvialast tegevust 4350 euroga. Kokku jagas fond 2014. aasta teises voorus stipendiume 21 koolinoorele vanuses 8-18 aastat.

Eesti Energia Õlitööstuse juhi Igor Kondi sõnul on Energiafond tänuväärne algatus, mis lubab Eesti Energial panustada kohalike noorte inimeste mitmekülgsesse arengusse ja tunnustada oma huvialasse pühendunud andekaid noori. „Ida-Virumaa suurima tööandjana on Eesti Energia seotud paljude siinsete peredega ning meie jaoks on tähtis panustada piirkonna elukeskkonna ja jätkusuutliku kogukonna arengusse, pöörates erilist tähelepanu noortele. Kohalike koolinoorte mitmekülgsusesse panustamine on tähtis ka meie järelkasvu silmas pidades,“ sõnas Igor Kond noorte tunnustamissündmusel, mis sel korral toimus Eesti elektrijaamas.

Enim stipendiume läks noortele, kes tegelevad teaduse või spordiga. Samuti toetas fond noorte arengut muusikas, kultuuri- ja kunstivaldkonnas. Energiafondi stipendiume kasutatakse osalemiseks nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel võistlustel ja olümpiaadidel, teadusalaste õpikute soetamiseks, huvitegevuse vahendite ja treeningvarustuse ostmiseks jms. Sügisvooru stipendiaadid on pärit seitsmest erinevast Ida-Virumaa paigast: Narvast, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Narva-Jõesuult, Kiiklast ja Avinurmest.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Urve Eriksoni sõnul on suur osa Eesti kultuuritegelastest ning näiteks kõik olümpiavõitjad pärit mujalt kui Tallinnast. „Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Eesti Energia panustavad ühiselt sellesse, et tõeliste talentide areng ei jääks majanduslikel põhjustel toppama. Alates 2013. aastast tegutsev Energiafond on tänaseks jaganud stipendiumidena üle 15 000 euro kokku 64 noorele,“ lisas ta. Selle aasta kevadises taotlusvoorus toetas Energiafond 20 Ida-Virumaa noort kokku 4800 euroga.

Taotluse stipendiumi saamiseks esitas sel sügisel 40 noort ning toetuse saajad valis fondi neljaliikmeline nõukogu. Otsustamisel arvestati eri huvitegevuste lõikes noorte seniseid püüdlusi ja mitmekülgsust, noore enda arengusoovi, soovitaja hinnangut potentsiaalile ning kui suure mõjuga toetus seatud eesmärkidele kaasa aitab. Samuti võeti arvesse tegureid, mis takistavad täna noore huvialast arengut.

Andekate Noorte Energiafond on ellu kutsutud Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) poolt ja see jagab toetusi andekatele 7-19-aastaste õpilastele, kes elavad Ida-Virumaal. Toetust saab taotleda näiteks spordivõistlustel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, kunstinäitustel, konkurssidel, olümpiaadidel või mujal osalemiseks. Aastas jagab Energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus ja 4000 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.