Uudised

Eesti Energia nõukogu kinnitas uue juhatuse koosseisu

Eesti Energia nõukogu kinnitas Eesti Energia juhatuse uue koosseisu. Alates 1. detsembrist kuuluvad juhatusse lisaks Hando Sutterile ka senised juhatuse liikmed Raine Pajo ja Margus Rink ning uute liikmetena Margus Vals ja Andres Vainola.

Detsembrist tööd alustava juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul muutuvad koos juhatuse koosseisuga ka juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad. „Olen seisukohal, et Eesti Energias on tänases olukorras oluline arendusvaldkonna toomine kõrgeimale juhtimistasandile. Seetõttu hakkabki Margus Vals vastutama arendusprojektide ja tehnoloogia arengu koordineerimise eest,” lisas Eesti Energia uus juht. Margus Vals on juhtinud Eesti Energia strateegia koostamist, algatanud mitmeid uuringu- ja katseprogramme tööstuse arendamiseks, osalenud erinevates Eesti Energia võtmeprojektides ning ehitanud üles energiakaubanduse üksuse.

Andres Vainola on Sutteri sõnul energeetikaringkondades tunnustatud tippjuht, kelle varasem rahvusvaheline kogemus infrastruktuuride ehitamisega tegelevas Empower Groupis annab Eesti Energiale juurde tugeva kompetentsi keeruliste projektide elluviimise osas. Vainola vastutusvaldkondadeks uues juhatuses jäävad Eesti Energia Kaevandused ning tehnoloogiatööstus.

Juhatuse liikme Raine Pajo vastutusalasse jäävad sarnaselt tänasele ka edaspidi elektri tootmisega seotud teemad, uue valdkonnana lisandub õlitootmine. „Õli ja elektri koostootmine on Eesti Energia strateegia nurgakivi ja on hädavajalik luua nende kahe teema vahele selge sünergia,“ kommenteeris Sutter. „Pajo on süsteemne ning tugeva tehnilise taustaga tipp-spetsialist, kes on olnud vedavaks jõuks mitmetes Eesti Energia tootmise efektiivsuse arendamise protsessides,“ lisas Sutter.

Margus Rink jätkab juhatuse liikmena ning tema vastutusvaldkonnaks jääb energiamüük Eestis, Lätis ja Leedus. 2008. aastal Eesti Energiasse tööle asunud Margus Rink on aidanud areneda ettevõttel elektrimüügi monopolist vabal elektriturul konkurentsitingimustes edukalt toimetulevaks elektrimüüjaks. „Kindlasti on energia jaeturul veel potentsiaali arvestades Eestis intelligentse võrgu kaudu tekkivaid võimalusi nii tarbijatele kui Eesti Energiale. Samuti on lähiajal ees lõplikud turu avanemised Lätis ja Leedus,“ kommenteeris Sutter.

Lisaks uuele juhatusele asub detsembrist ametisse ka Eesti Energia uus finantsjuht, kelleks saab varasem Olympic Entertainment Groupi juhatuse esimees ning Premia Foodsi finantsjuht Andri Avila.

Nõukogu esimehe Erkki Raasukese sõnul on kinnitatud juhatus tugev. „Hando Sutteri koostatud juhatusse kuulub nii senises juhatuses töötanud inimesi, ettevõttest välja kasvanud uus juhatuse liige kui ka teistsuguse kogemustepagasiga tippjuhte. See on hea tasakaal senise kogemuse ja värske vaate vahel, mistõttu nõukogu Sutteri ettepanekud ka kinnitas,” ütles Raasuke.