Uudised

Eesti Energia sõlmis kokkuleppe Outotec´iga

  1. aastal sõlmisid Outotec Gmbh & Co KG ja Eesti Energia kontserni ettevõtted lepingu uue Enefit280 õlitehase projekteerimiseks, ehituseks ning käivitamiseks. Käivituse hilinemine tõi kaasa arutelu Eesti Energia ja Outotec´i vahel leidmaks tekkinud olukorrale lahendus.

Eesti Energia koos kontserni ettevõtetega on sõlminud Outotec´iga kompromisskokkuleppe, mis lahendab pooltevahelised lahkarvamused konfidentsiaalse rahalise kompensatsiooniga. Outotec´i poolt esitatud 28 miljoni euro suurune nõue Eesti Energia vastu, mis oli kajastatud Eesti Energia 2013. majandusaasta aruandes, sai lahenduse sama kokkuleppe osana. Pooled on kinnitanud, et neil pole üksteise vastu rohkem nõudeid seoses Enefit280 õlitehasega.