Uudised

Täna lõpeb ideede esitamine ettevõtlikkusideede konkursile ENTRUM

Veel tänase südaööni saavad Virumaa koolinoored esitada oma ettevõtlikke ideid ettevõtlikkusideede konkursile ENTRUM, mis tänavu tegutseb Lääne- ja Ida-Virumaal. Esitatud ideid asub hindama prestiižne peažürii, kes valib välja 90 silmapaistvamat ideed, mis pääsevad edasi ENTRUM-i inkubatsiooniprogrammi. Pärast mitmekuulist inkubatsiooni selgitatakse välja parim ning esitatud idee meeskond pälvib Eesti ettevõtlikumate koolinoorte 2015 tiitli, mille annab üle Eesti Vabariigi president.

SA Entrumi tegevjuht Darja Saar täpsustab, et inkubatsiooniprogrammis saavad noored koos oma ala professionaalide ehk mentorite ja ettevõtlusinkubaatoritega oma ideid lihvida ja arendada. „Samuti luuakse koos idee ellu viimiseks vajalik kontaktvõrgustik ning õpitakse tundma oma tiimi ja planeerima oma aega ja raha. Sellised oskused on ühele ettevõtlikule ja elu alustavale noorele äärmiselt vajalikud,“ lisas Saar. Esimene õppesessioon inkubantidele toimub 22. novembril Jõhvi Kontserdimajas.

  1. aastal alustanud programmis on tänaseks osalenud üle 2000 koolinoore ning ellu viidud üle 500 sotsiaalse ettevõtluse, tehnoloogia, öko- ja loomemajanduse valdkonna ideed. Viimase nelja hooaja võiduideedena on ellu toodud noorte tööbörs InSpe, Eesti-sisene õpilasvahetusprogramm VeniVidiVici, õppimist hõlbustav AndroidÕpik ning möödunud aastal Koeru Keskkooli noorte loodud toode gurmeenäts NÄTRUM. Tänavu aga keskendub ENTRUM sellistele valdkondadele nagu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, inseneeria, põlevkivi ja energeetika. Prioriteetide seadmisel lähtuti piirkonna ja ka kogu Eesti majanduse prioriteetidest tervikuna.

Konkursi tingimustega on võimalik tutvuda ENTRUM-i veebilehel

Rahvusvaheliselt tunnustatud ja mitmete tiitlitega pärjatud Eesti Energia ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM on 2010. aastal Eesti Energia poolt algatatud ning koostöös Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga ellu viidav üleriigiline konkurss ja arenguprogramm. ENTRUM on suunatud 13. -19. aastastele koolinoortele, et kasvatada neis ettevõtlikku meelt ning innustada neid ise oma elu juhtima, pakkudes neile oma ettevõtlike ideede teostamisel toetavat mentorprogrammi, kaasates ka ettevõtlusinkubaatoreid, regionaalseid arenduskeskusi ja kohalikke omavalitsusi. Tehes aastatel 2010-2014 ringi peale kogu Eestile on ENTRUM arendanud ettevõtlikkust rohkem kui kahe tuhandes noores ning toonud ellu üle 500 sotsiaalse ettevõtluse, tehnoloogia, öko- ja loomemajanduse valdkonna ideed.