Uudised

Tulevased geotehnoloogid said Eesti Energia Kaevandustelt stipendiumid

Tallinna Tehnikaülikooli geotehnoloogia eriala kuus parimat üliõpilast said Eesti Energia Kaevandustelt stipendiumid. Ettevõte toetab tudengite õpinguid kokku 9000 euroga. Esmakordselt said stipendiumid ka magistriõppe tudengid.

Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimehe Veljo Aleksandrovi sõnul soovib ettevõte noorte õpinguid toetada ja motiveerida neid valitud eriala võimalikult heal tasemel omandama. „Paljud noored on õpingutele ja oma tulevasele erialale väga pühendunud ning soovime ka omalt poolt õpingutele kaasa aidata. Stipendiumi mõte on võtta vähemaks muresid olmeküsimuste pärast, et andekad tudengid saaksid rohkem õppetööle keskenduda,“ ütles Aleksandrov. Ta lisas, et kaevandusettevõte vajab praeguse inseneripõlvkonna kõrvale pidevalt juurde tehnilise haridusega noori ning tõi välja, et enamik varasemate aastate stipendiaatidest on nüüdseks Eesti Energia Kaevandustes tööl.

  1. aasta stipendiaadid magistriõppes on Raul Roots, Kaspar Peebo ja Stanislav Ignatovets ning bakalaureuseõppes Kaidi Sulp, Roman Malõšev ja Oskar-Aleksander Lesment. Stipendiumisaajad valiti välja heade õpi- ja praktikatulemuste põhjal. Eesti Energia Kaevanduste stipendiumi suurus on 1500 eurot õppeaastas, mida ettevõte maksab 150 euro kaupa igakuiselt.

Aleksandrov tõi välja, et tehnilise haridusega noored on tööturul väga nõutud ning energeetika pakub võimaluse lüüa kaasa Eesti jaoks strateegiliselt tähtsa valdkonna arendamises. „Tänapäevast põlevkivienergeetikat iseloomustab pidev areng ja avar tulevikuvaade, samuti ka rahvusvaheline koostöö ja innovatsioon. Selleks, et põlevkivitööstus saaks ka tulevikus areneda, vajab see aga järelkasvu: tegusaid, tehnilise haridusega särasilmseid noori. Hea insener ei jää kindlasti tööta ning saab Eesti keskmisest sissetulekust tunduvalt suuremat tasu,“ selgitas ta. Eesti põlevkivitööstusel on potentsiaali pakkuda kümne aasta jooksul tööd veel 6000 inimesele.

Eesti Energia Kaevandused toetab Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudi üliõpilaste õpinguid alates 2010. aastast, jagades sealsetele parimatele geotehnoloogia eriala üliõpilastele 1500-euroseid aastastipendiume. Sarnaselt Tallinna Tehnikaülikooliga seob Eesti Energia Kaevandusi tihe koostöö ka Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega. Sealsetele mäetööde eriala tudengitele maksab ettevõte stipendiume alates 2009. aastast.

Täna annab Eesti Energia tööd ligi 7000 eestimaalasele, kellest ligi 2800 töötab Eesti Energia Kaevandustes. Põlevkivitööstusega kaudselt on aga Eestis seotud 14 000 töökohta.