Uudised

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond ootab taas taotlusi

Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi taotlusvoor on taas avatud. Energiafond jagab sel kevadel toetusi Ida-Virumaa regioonis elavatele noortele, kes vajavad oma huvialaseks arenguks toetust.

Energiafond jagab toetusi andekatele 7-19-aastaste õpilastele. Toetust saab taotleda näiteks spordivõistlustel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, kunstinäitustel, konkurssidel, olümpiaadidel või mujal osalemiseks. Kuna esimene taotlusvoor osutus väga edukaks ja noortele jagati toetuseks 6500 eurot, lisas IVOL fondi teiseks taotlusvooruks täiendavad 2500 eurot.

Eesti Energia ühiskondliku vastutuse juhi Kaja Kilki sõnul tunneb Eesti Energia kui Ida-Virumaa regiooni suurim tööandja vastutust järelkasvava põlevkonna arengu eest. „Meie eesmärk on panustada Ida-Virumaa regiooni noorte mitmekülgsesse arengusse, sest noored inimesed vajavad nii tuge kui tunnustust. Just seda saamegi neile Energiafondi kaudu pakkuda. Toetades täna andekate ja sihikindlate noorte arengut panustame kogu ühiskonna tulevikku,“ ütles Kaja Kilk.

Taotlusi Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondile saab esitada 5. maini. Laekunud taotluste seast valib neljaliikmeline nõukogu toetuse saajad, kes kuulutakse välja mais. Toetuse saamiseks tuleb täita taotlusankeet, mis on kättesaadav IVOLi kodulehel.

Aastas jagab Energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus ja 4000 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit. „Energiafondi stipendium aitab kaasa noore inimese arengule ja julgustab pingutama saavutuste nimel. Tunneme kevadvoorus stipendiumi saanud noorte tulemuste üle väga head meelt ning otsustasime suurendada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu panust Energiafondi üle kahe korra,“ rääkis IVOLi tegevdirektor Urve Erikson.

Toetusi saab taotleda kaks korda aastas sügisel ja kevadel. Sügisel laekus Energiafondi 41 avaldust kümnest Ida-Virumaa paigast ja toetuse sai 22 Ida-Virumaa noort. Enim stipendiume jagati spordiga tegelevatele noortele, samuti toetati noorte arengut muusika- ja teadusvaldkonnas.

Energiafondi stipendiaadid valib kandidaatide seast fondi nõukogu. Toetuse saajate otsustamisel arvestatakse noorte seniseid saavutusi, noore enda arengusoovi, soovitaja hinnangut, noore mitmekülgsust ja toetuse mõju seatud eesmärkidele kaasaaitamisel.

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond loodi 2013. aastal Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ja Eesti Energia poolt. Energiafondi eesmärk on pakkuda toetust andekate 7-19-aastaste õpilaste huvitegevuse arendamiseks, näiteks spordivõistlustel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks, konkurssidel, olümpiaadidel või mujal osalemiseks. Toetusi antakse välja kaks korda aastas.