Uudised

Paide koostootmisjaam tunnistati võrgueeskirjadele vastavaks

Paide koostootmisjaam läbis edukalt võrgutestid ja jaotusvõrguettevõte Elektrilevi kinnitas uue jaama vastavust võrgueeskirjadele. Valminud koostootmisjaamas käivad ettevalmistused stabiilseks elektri tootmiseks täisvõimsusel.

Paide näol sai Eesti veel ühe elektri tootmisega linna. Esmakordselt jõudis Paides toodetud elekter võrku ja sealt tarbijateni käesoleva aasta juulis. Nüüd, kui võrgutestid on edukalt läbitud ja uue jaama vastavus võrgueeskirjadele tõestatud, on eesmärk stabiilse elektritootmise režiimi saavutamine täisvõimsusel.

Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise juhi Innar Kaasiku sõnul läbis Paide koostootmisjaam võrgukatsed edukalt esimesel korral. „Tänu meie varasematele kogemustele koostootmisjaamades ja tuuleparkides õnnestus jaama testimine kohe esimesel korral, mis on väga hea saavutus. Järgmiseks etapiks on stabiilse elektri tootmisrežiimi saavutamine täisvõimsusel,“ selgitas Kaasik. Energiaettevõte plaanib jaama täisvõimsusel tööle panna sügisel.

Kaasiku sõnul võttis Paide koostootmisjaama elektri tootmise seadmete töösse lülitamine jaama ehitajal planeeritust kauem aega, kuid tänu pikale ettevalmistusele said seadmed mitmekordselt testitud. Seetõttu läks ka reeglina töö- ja ajamahukas elektrivõrgu vastuvõtukatsetuste protsess ladusalt ja kiirelt. „Uue jaama valmimine hajutab Eestis täna väga oluliseks kujunenud elektri tootmist ja mitmekesistab Eesti Energia tootmisportfelli. Paide koostootmisjaam sai keskkonnasäästlik ja efektiivne ning see töötab kohalikul biokütusel, luues lisandväärtust ka kohalikule metsandussektorile,“ lisas Kaasik.

Soojuse tootmisega Paide kaugküttevõrku alustas uus koostootmisjaam möödunud aasta talvel. Kuna uus soojuse tootja kasutab kütusena biomassi ja täisvõimsuse saavutab käesolevast sügisest, siis aitab see vähendada saabuval talvel vedelkütuste osakaalu Paide soojustootmises pea olematuks.

Paide koostootmisjaama elektriline võimsus on 2 MW ja soojuslik võimsus 8 MW. Paide koostootmisjaam valmib Keskkonnainvesteeringute Kestuse toel, investeeringu kogumaksumus on 8 miljonit eurot, millest KIK katab 40 protsenti.

Pogi OÜ on soojuse tootja Paide linnas. Lisaks tegeleb ettevõte ka soojustrasside remondi ja ehitusega. Eesti Energiale kuulub Pogi OÜ-s 66,5-protsendiline osalus.