Uudised

Ettevõtte üldkoosolek kutsus Eesti Energia nõukogust tagasi Jüri Käo

Eesti Energia erakorraline aktsionäride koosolek otsustas kutsuda nõukogu liikme kohalt tagasi Jüri Käo ning määrata uueks liikmeks Meelis Virkebau.

Virkebau omab pikaajalist juhtimiskogemust tekstiilitööstuses ning alates 2006. aastast töötab ta Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu juhatuse esimehena. Samuti on ta Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu asepresident. Aastatel 1997-99 juhtis Vikerbau Eesti Põlevkivi nõukogu, kuulus Eesti Energia nõukogusse aastatel 2007-09 ja on Eesti Energia auditikomitee liige. Virkebaul on kõrgharidus Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast ning Eesti Kõrgemast Kommertskoolist.