Uudised

Energiaturu ülevaade juuli 2014

Eesti, Läti ja Leedu elektri keskmised börsihinnad olid juulis viimase üheksa kuu kõrgeimad. Soome turupiirkonna börsihind oli viimati praegusest kõrgem jaanuaris. Balti riikide elektri tunnihinnad ületasid juulis mitmel tunnil 200 euro piiri. Maagaasi tulevikutehingute hinnad püsisid kuu vältel võrdlemisi kõrgel. Toornafta hind tegi juulis läbi jõudsa languse. Kiisa teine avariireservelektrijaam valmis pea kolm kuud plaanitust varem. Elering suurendab piiriülest hinnariski maandavaid instrumente. Eesti Energia põlevkiviõli müük kasvas kvartalis kaks korda. Läti kodumajapidamistele loodi elektri ostuks riiklik toetav staatus.

Elektri börsihinda kujundasid juulis jätkunud tootmisjaamade ning ülekandetrasside hooldused. Süsinikdioksiidi hind püsis juuli vältel mitme viimase kuu kõrgpunktis. EstLink-2 juulikuine hooldusperiood kergitas Eesti elektri börsihinda. Vähesed sademed ning kuumad ilmad võivad hüdroreservuaaride tasemeid langetada. Küllaldane pakkumine turul viis toornafta hinna langusesse. Dollar tugevnes euro suhtes märkimisväärselt.

Energiaturu ülevaade juuli 2014