Uudised

Eesti Energia hakkas väärtusloomet reaalajas näitama

Eesti Energia hakkas kodulehel jooksvalt näitama Eestile teenitavat kogutulu. Niiöelda väärtuse odomeeter töötab reaalajas ning võtab aluseks värskeimad avalikustatud majandustulemused.

Selle aasta esimese kuue kuuga tõi Eesti Energia Eestile pea 150 miljonit eurot ehk 9,4 eurot sekundis. See summa sisaldab teenitud kasumit, kuid mitte ainult. Siia lisanduvad veel riigile laekuvad keskkonna- ja aktsiisimaksud, tööjõumaksud, aga ka taastuvenergiatasu, mis jagatakse taastuvenergia tootjatele ja koostootmisjaamadele.

Pea kaks kolmandikku Eesti Energia loodud väärtusest tekkis põlevkivi töötlemisest - põlevkivi kaevandamisest, põlevkiviõli ja -elektri tootmisest ning toodetud elektri müümisest hulgiturule. Elektri jaemüük moodustas kogu kontserni poolt loodud väärtusest üksnes 8%, mis aga ei tähenda, et jaeturg on Eesti Energia jaoks ebaoluline. Küll aga on selle osakaal väärtusloomes võrreldes ülejäänud valdkondadega hulga tagasihoidlikum kui kiputakse arvama.

Odomeeter toob välja ka Eesti Energia kontserni teistest äridest eraldiseisva Elektrilevi panuse. Valdkonna „Muu“ alla on liigitatud näiteks taastuvenergia müük ning ka Iru elektrijaama ja teiste koostootmisjaamade loodud väärtus.

Eesti Energia omanik on Eesti. See tähendab, et Eesti Energia teenitud kasum jõuab kaudselt iga eestimaalaseni. Mida paremini läheb Eesti Energial, seda rohkem tulu teenib Eesti riik, mistõttu on väga loogiline, et ka Eesti Energia omanik ootab meilt ennekõike ettevõtte väärtuse ja tulude kasvatamist. Lisaks raha teenimisele on Eesti riik seadnud Eesti Energiale ka teisi eesmärke. Peamised omaniku seatud eesmärgid oleme välja toonud odomeetri all. Nendest juhindume oma strateegias, igapäevategevustes ja äritulemuste hindamisel.

Eestile loodud väärtust saad vaadata siit