Uudised

Eesti olulisim elektritootja tähistab täna 45. sünnipäeva

Maailma suurim põlevkivil töötav elektrijaam – Eesti elektrijaam – tähistab täna oma 45. sünnipäeva. Selle ajaga on toodetud seal 332 miljardit kilovatt-tundi elektrit.

Eesti elektrijaam asub Ida-Virumaal, Auveres. Selle ehituskoha valikul said määravaks põlevkivi olemasolu, keskkonnatingimused ja piisavad jahutusvee varud. Otsus elektrijaama ehitamiseks tehti 1963. aasta märtsis ja ehitustööd algasid järgneva alguses. Eesti elektrijaama tarbeks projekteeriti ainulaadne TP-101 tüüpi tolmpõletusega kõrgrõhukatel.

Eesti elektrijaama esimene 220 MW võimsusega energiaplokk käivitati 30. juunil 1969. aastal. Esimeste energiaplokkide käivitamisel ja ka jaama töö algusaastatel tuli lahendada mitmeid tehnilisi probleeme. Elektrijaama viimane, kaheksas energiaplokk käivitati 1973. aasta suvel, ning siis saavutas jaam ka projekteeritud võimsuse – 1610 MW.

Uus ajajärk Eesti elektrijaama ajaloos algas 2001. aastal, mil Eesti Energia otsustas üle minna tolmpõletustehnoloogiast keevkihttehnoloogiale ja sõlmis lepingu uue energiaploki ehitamiseks. 215 MW võimsusega energiaplokk alustas tööd 2003. aasta novembris. Keevkihttehnoloogiaga energiaplokk on efektiivsem ja keskkonnasäästlikum, selle õhuheitmed vastavad täielikult normidele, mistõttu ei vaja see täiendavaid puhastusseadmeid.

Eesti elektrijaama tolmpõletustehnoloogial töötavate energiaplokkide kaasajastamisse ja tootmise keskkonnamõjude vähendamisse tegi Eesti Energia viimastel aastatel suuri investeeringuid. Ligi viis aastat kestnud projekti tulemusena varustati Eesti elektrijaama energiaplokid 2012. aastal ainulaadsete väävlipuhastusseadmetega. See vähendas vääveldioksiidi heitmeid välisõhku kolm korda. Pilootprojekti käigus paigaldati Eesti elektrijaama ka esimene lämmastikufilter, mis vähendab lämmastikoksiidide heitmeid kuni kaks korda.

Täna töötab Eesti elektrijaamas kokku kaheksa energiaplokki. Nii Eesti kui ka Narva külje all asuv Balti elektrijaam annavad umbes 90% Eestis toodetavast elektrist. Kokku toodavad elektrijaamad umbes 11 teravatt-tundi elektrit aastas. Võrdluseks: põhivõrguettevõtte Elering andmetel tarbiti 2013. aastal Eestis 8,1 teravatt-tundi elektrienergiat.

Sel aastal tähistab Eesti energeetika mitut juubelit. 75. sünnipäeva tähistas tänavu mais Eesti Energia ja 65 aastat möödus Eesti Energia elektri tootmise algusest. Juubeleid tähistavad ka Eesti ja maailma suurimad põlevkivielektrijaamad: Balti elektrijaam saab 55. aastaseks ja Eesti elektrijaam tähistab 45 aasta möödumist ettevõtte sünnist. Lisaks on juubelid ka Eesti Energia Tehnoloogiatööstusel (55), Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse testimiskeskusel (50) ja Eesti Energia Kaevanduste logistikaettevõttel (65).