Uudised

Energiafond toetas andekaid Ida-Virumaa noori 4800 euroga

Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafond toetas regioonis elavate noorte huvialast tegevust enam kui 4800 euroga. Kokku jagas fond stipendiume 21-le koolinoorele vanuses 7-18 aastat.

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond toetab kohalike noorte mitmekülgset arengut ja nende huvialast tegevust. Nagu ka fondi esimeses taotlusvoorus, jagati ka seekord enim stipendiume spordiga tegelevatele noortele, samuti toetas fond noorte arengut muusika-, kultuuri ja teadusvaldkonnas. Energiafondi stipendiaadid on pärit üheksast erinevast Ida-Virumaa paigast: Narvast, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt, Kohtla-Nõmmelt, Jõhvist, Mäetaguselt, Narva-Jõesuust, Iisakult ja Oonurme külast.

Eesti Energia Kaevanduste juhi Veljo Aleksandrovi sõnul tõestas Energiafondi stipendiumite jagamise kevadvoor taas, et andekaid noori on Ida-Virumaal väga palju – konkurents oli tihe ja stipendiaatide valik ei olnud kerge. „Stipendiumite saajate senised saavutused ja noorte tõsine soov saavutada oma huvialas silmapaistvaid tulemusi avaldavad muljet ja väärivad tunnustust. Mul on väga hea meel, et Energiafondis osaledes saab Eesti Energia anda oma panuse Ida-Virumaal elavate noorte arengusse,“ sõnas Veljo Aleksandrov noorte tunnustamissündmusel, mis sel korral toimus Aidu Veespordikeskuses.

Kui möödunud aasta sügisel laekus Energiafondi 41 avaldust kümnest Ida-Virumaa paigast, siis kevadises taotlusvoorus oli konkurents veelgi tihedam – kokku laekus 67 taotlust 13 erinevast kohast.Energiafondi stipendiumid lähevad nii Eesti kui ka rahvusvaheliste võistlustel osalemiseks, olümpiaadidel osalemiseks, huvitegevuse vahendite ja treeningvarustuse soetamise toetuseks jms.

„Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi teine taotlusvoor tõestas veel kord, et sellise fondi loomine oli õige otsus ja vajalik samm,“ ütles Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Urve Erikson.

Toetuse saajad valis fondi neljaliikmeline nõukogu. Otsustamisel arvestati eri huvitegevuste lõikes noorte seniseid püüdlusi ja mitmekülgsust, noore enda arengusoovi, soovitaja hinnangut potentsiaalile ning kui suure mõjuga toetus seatud eesmärkidele kaasa aitab. Samuti võeti arvesse tegureid, mis takistavad täna noore huvialast arengut.

Andekate Noorte Energiafond on ellu kutsutud Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) poolt ja see jagab toetusi andekatele 7-19-aastaste õpilastele, kes elavad Ida-Virumaal. Toetust saab taotleda näiteks spordivõistlustel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, kunstinäitustel, konkurssidel, olümpiaadidel või mujal osalemiseks. Aastas jagab Energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus ja 4000 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.