Uudised

Põlevkivikaevanduste killustiku abil valmisid nii kergliiklusteed kui viadukt

Eesti Energia Kaevandused müüsid möödunud aastal ligi miljoni tonni killustikku ja aherainet. Neid põlevkivi kaevandamise kõrvalsaaduseid kasutati nii kergliiklusteede ja metsateede kui ka suurte maanteede ja teetrasside ning platside rajamisel.

„Põlevkivikaevandusest pärit materjalil liiguvad näiteks Toila kergliiklusteel sõitvad rulluisutajad, Narva promenaadil jalutajad, Jõhvi viaduktil liiklejad ja RMK metsateedel matkajad,“ ütles Eesti Energia Kaevanduste tootmisdirektor Erik Väli märkides, et põlevkivikaevanduste killustikku jätkus ka Narva-Jõesuu ja Sompa-Rutiku teetrasside ehituseks.

Ehitustöödel täitematerjaliks kasutatav aheraine on tegelikult lubjakivi, mis asub põlevkivikihtide vahel ning mis koos põlevkivi kaevandamisega maa seest välja tuleb. Aherainet purustades valmistatakse erinevate fraktsioonidega killustikku. Narva elektrijaamades kasutatakse aga aherainest toodetud killustikku selle väävlit siduvate omaduste tõttu vääveldioksiidi heitmete vähendamiseks tolmpõletuskateldes.

“Eesti Energia eesmärk on kaevandada võimalikult keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning seetõttu kasutame ära ka põlevkivi kaevandamise kõrvalsaadused,“ ütles Erik Väli. Tema sõnul on põlevkivi kaevandamise käigus tekkiva killustiku ja aheraine tarvitamine teeehituses või maastikukujunduses oluline ka seetõttu, et võimaldab vältida spetsiaalsete lubjakivikarjääride avamist.